26 września 2021

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Rozważania do liturgii

B

Bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło

Bądź człowiekiem sumienia

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Bądźcie więc wy doskonali

Benedykt z Nursji, św.

Bernard z Clairvaux, św.

Bez lęku

Bezinteresowna miłość bliźniego

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Biada obłudnikom

Bliskie jest królestwo niebieskie

Bliskość Pana wywołuje radość

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Błogosławieni ubodzy duchem

Błogosławiony

Bogu chce naszego nawracania się...

Boża Opatrzność

Boże napomnienie

Boży magnes – łaska uprzedzająca

Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim

Bóg naszej historii

Bóg nie chce zguby zbłąkanych

Bóg nie ma względu na osoby

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Bóg się rodzi…

Bóg szuka człowieka

Bóg w sercu Wielkiego Postu

Bóg wchodzi w naszą historię

Bóg wiary dochowuje na wieki

Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Brama szeroka i brama ciasna

Braterskie upomnienie

Budować paschalną wspólnotę z wiarą w miłosiernego Pana

Bycie z Jezusem w Kościele

Być artystą dobra

Być blisko Chrystusa

Być prorokiem

Być prorokiem...

Być solą ziemi i światłem świata

Być świadkiem prawdziwego Króla

C

Cały świat ze swojej natury tęskni za pełnią życia

Cel Wielkiego Postu

Celebrowanie stworzenia

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Chluba chrześcijan

Chrystus Arcykapłan wciąż nas doskonali, aż przyjdzie

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Chrystus jest Panem szabatu

Chrystus jest Synem Bożym

Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

Chrystus moje życie

Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego

Chrystus ocala cudzołożnicę

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Chrystus przeciw Szatanowi

Chrystus trzykroć dziwny Król

Chrystus uzdrawia duszę i ciało

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus zmartwychwstał

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Chrzest – wprowadzenie w tajemnicę Boga

Chrzest – wprowadzenie w tajemnicę Boga

Chrześcijanin świadkiem wiary

Chwała i ucisk

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi

Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi?

Co jest najważniejsze?

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Co oznacza Jezusowe „effatha - otwórz się” w praktyce?

Co rośnie w nas?

Co teraz?

Coś więcej...

Cud przemiany

Cudowne rozmnożenie chleba

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

Czas nawrócenia

Czekanie na Pana dobrze pokierowane

Człowiek z perspektywą

Czuwać, czyli być człowiekiem sumienia

Czuwać to znaczy żyć mądrze, żyć tym, co prowadzi do pełni życia…

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny

Czy przyjmujesz wolę Bożą?

Czystość wewnętrzna

D

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie

Damy z Bogiem radę (1 I 2021)

Damy z Bogiem radę (1 II 2021)

Damy z Bogiem radę (1 III 2021)

Damy z Bogiem radę (1 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (1 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (1 V 2021)

Damy z Bogiem radę (1 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (1 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (1 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (1 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (10 I 2021)

Damy z Bogiem radę (10 II 2021)

Damy z Bogiem radę (10 III 2021)

Damy z Bogiem radę (10 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (10 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (10 V 2021)

Damy z Bogiem radę (10 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (10 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (10 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (10 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (11 I 2021)

Damy z Bogiem radę (11 II 2021)

Damy z Bogiem radę (11 III 2021)

Damy z Bogiem radę (11 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (11 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (11 V 2021)

Damy z Bogiem radę (11 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (11 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (11 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (11 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (12 I 2021)

Damy z Bogiem radę (12 II 2021)

Damy z Bogiem radę (12 III 2021)

Damy z Bogiem radę (12 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (12 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (12 V 2021)

Damy z Bogiem radę (12 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (12 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (12 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (12 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (13 I 2021)

Damy z Bogiem radę (13 II 2021)

Damy z Bogiem radę (13 III 2021)

Damy z Bogiem radę (13 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (13 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (13 V 2021)

Damy z Bogiem radę (13 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (13 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (13 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (13 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (14 I 2021)

Damy z Bogiem radę (14 II 2021)

Damy z Bogiem radę (14 III 2021)

Damy z Bogiem radę (14 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (14 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (14 V 2021)

Damy z Bogiem radę (14 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (14 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (14 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (14 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (14 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (15 II 2021)

Damy z Bogiem radę (15 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (15 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (15 V 2021)

Damy z Bogiem radę (15 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (15 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (15 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (15 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (15 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (16 I 2021)

Damy z Bogiem radę (16 II 2021)

Damy z Bogiem radę (16 III 2021)

Damy z Bogiem radę (16 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (16 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (16 V 2021)

Damy z Bogiem radę (16 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (16 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (16 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (16 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (16 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (17 I 2021)

Damy z Bogiem radę (17 II 2021)

Damy z Bogiem radę (17 III 2021)

Damy z Bogiem radę (17 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (17 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (17 V 2021)

Damy z Bogiem radę (17 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (17 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (17 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (17 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (17 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (18 I 2021)

Damy z Bogiem radę (18 II 2021)

Damy z Bogiem radę (18 III 2021)

Damy z Bogiem radę (18 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (18 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (18 V 2021)

Damy z Bogiem radę (18 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (18 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (18 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (18 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (18 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (19 I 2021)

Damy z Bogiem radę (19 II 2021)

Damy z Bogiem radę (19 III 2021)

Damy z Bogiem radę (19 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (19 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (19 V 2021)

Damy z Bogiem radę (19 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (19 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (19 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (19 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (19 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (2 I 2021)

Damy z Bogiem radę (2 II 2021)

Damy z Bogiem radę (2 III 2021)

Damy z Bogiem radę (2 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (2 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (2 V 2021)

Damy z Bogiem radę (2 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (2 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (2 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (2 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (20 I 2021)

Damy z Bogiem radę (20 II 2021)

Damy z Bogiem radę (20 III 2021)

Damy z Bogiem radę (20 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (20 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (20 V 2021)

Damy z Bogiem radę (20 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (20 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (20 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (20 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (20 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (21 I 2021)

Damy z Bogiem radę (21 II 2021)

Damy z Bogiem radę (21 III 2021)

Damy z Bogiem radę (21 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (21 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (21 V 2021)

Damy z Bogiem radę (21 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (21 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (21 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (21 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (21 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (22 I 2021)

Damy z Bogiem radę (22 II 2021)

Damy z Bogiem radę (22 III 2021)

Damy z Bogiem radę (22 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (22 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (22 V 2021)

Damy z Bogiem radę (22 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (22 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (22 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (22 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (22 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (23 I 2021)

Damy z Bogiem radę (23 II 2021)

Damy z Bogiem radę (23 III 2021)

Damy z Bogiem radę (23 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (23 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (23 V 2021)

Damy z Bogiem radę (23 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (23 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (23 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (23 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (23 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (24 I 2021)

Damy z Bogiem radę (24 II 2021)

Damy z Bogiem radę (24 III 2021)

Damy z Bogiem radę (24 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (24 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (24 V 2021)

Damy z Bogiem radę (24 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (24 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (24 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (24 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (24 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (25 I 2021)

Damy z Bogiem radę (25 II 2021)

Damy z Bogiem radę (25 III 2021)

Damy z Bogiem radę (25 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (25 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (25 V 2021)

Damy z Bogiem radę (25 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (25 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (25 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (25 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (25 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (26 I 2021)

Damy z Bogiem radę (26 II 2021)

Damy z Bogiem radę (26 III 2021)

Damy z Bogiem radę (26 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (26 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (26 V 2021)

Damy z Bogiem radę (26 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (26 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (26 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (26 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (26 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (27 I 2021)

Damy z Bogiem radę (27 III 2021)

Damy z Bogiem radę (27 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (27 V 2021)

Damy z Bogiem radę (27 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (27 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (27 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (27 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (27 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (28 I 2021)

Damy z Bogiem radę (28 II 2021)

Damy z Bogiem radę (28 III 2021)

Damy z Bogiem radę (28 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (28 V 2021)

Damy z Bogiem radę (28 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (28 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (28 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (28 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (28 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (29 I 2021)

Damy z Bogiem radę (29 III 2021)

Damy z Bogiem radę (29 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (29 V 2021)

Damy z Bogiem radę (29 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (29 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (29 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (29 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (29 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (3 I 2021)

Damy z Bogiem radę (3 II 2021)

Damy z Bogiem radę (3 III 2021)

Damy z Bogiem radę (3 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (3 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (3 V 2021)

Damy z Bogiem radę (3 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (3 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (3 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (3 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (30 I 2021)

Damy z Bogiem radę (30 III 2021)

Damy z Bogiem radę (30 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (30 V 2021)

Damy z Bogiem radę (30 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (30 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (30 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (30 XI 2020)

Damy z Bogiem radę (30 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (31 I 2021)

Damy z Bogiem radę (31 III 2021)

Damy z Bogiem radę (31 V 2021)

Damy z Bogiem radę (31 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (31 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (31 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (4 I 2021)

Damy z Bogiem radę (4 II 2021)

Damy z Bogiem radę (4 III 2021)

Damy z Bogiem radę (4 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (4 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (4 V 2021)

Damy z Bogiem radę (4 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (4 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (4 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (4 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (5 I 2021)

Damy z Bogiem radę (5 II 2021)

Damy z Bogiem radę (5 III 2021)

Damy z Bogiem radę (5 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (5 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (5 V 2021)

Damy z Bogiem radę (5 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (5 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (5 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (5 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (6 I 2021)

Damy z Bogiem radę (6 II 2021)

Damy z Bogiem radę (6 III 2021)

Damy z Bogiem radę (6 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (6 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (6 V 2021)

Damy z Bogiem radę (6 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (6 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (6 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (6 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (7 I 2021)

Damy z Bogiem radę (7 II 2021)

Damy z Bogiem radę (7 III 2021)

Damy z Bogiem radę (7 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (7 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (7 V 2021)

Damy z Bogiem radę (7 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (7 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (7 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (7 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (8 I 2021)

Damy z Bogiem radę (8 II 2021)

Damy z Bogiem radę (8 III 2021)

Damy z Bogiem radę (8 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (8 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (8 V 2021)

Damy z Bogiem radę (8 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (8 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (8 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (8 XII 2020)

Damy z Bogiem radę (9 I 2021)

Damy z Bogiem radę (9 II 2021)

Damy z Bogiem radę (9 III 2021)

Damy z Bogiem radę (9 IV 2021)

Damy z Bogiem radę (9 IX 2021)

Damy z Bogiem radę (9 V 2021)

Damy z Bogiem radę (9 VI 2021)

Damy z Bogiem radę (9 VII 2021)

Damy z Bogiem radę (9 VIII 2021)

Damy z Bogiem radę (9 XII 2020)

Dar nowego życia

Diagnoza i lek

Dialog i spotkanie

Dialog z Bogiem

Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

Do nieba...

Dobra droga

Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa

Dobry dialog

Dobry kierunek

Dobry pasterz oddaje życie za owce

Dramat odrzucenia

Droga jedności

Droga wąska

DrogaDoJezusa.com (1 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (1 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (1 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (1 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (1 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (1 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (10 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (10 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (10 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (10 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (10 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (11 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (11 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (11 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (11 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (11 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (12 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (13 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (14 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (15 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (16 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (17 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (18 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (19 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (2 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (20 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (21 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (22 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (23 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (24 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (25 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (26 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (27 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (27 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (27 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (27 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (27 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 III 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (28 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 III 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (29 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (3 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 III 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (30 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (31 III 2021)

DrogaDoJezusa.com (31 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (31 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (31 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (4 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (5 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 IV 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (6 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (7 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (7 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (7 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (7 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (7 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (8 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (8 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (8 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (8 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (8 VIII 2021)

DrogaDoJezusa.com (9 IX 2021)

DrogaDoJezusa.com (9 V 2021)

DrogaDoJezusa.com (9 VI 2021)

DrogaDoJezusa.com (9 VII 2021)

DrogaDoJezusa.com (9 VIII 2021)

Drogą jest życie wieczne

Druga zapowiedź męki

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Drugie rozmnożenie chleba

Duch Miłosierdzia

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Duch Paraklet darzy nas synowską bliskością z Ojcem i Synem

Duch Paraklet prowadzi Kościół do pełni

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Ducha nie gaście!

Duchowy wzrost

Dwie strony

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Dzięki słabościom...

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Dziś Jezus pragnie zatrzymać się w twoim domu

K

Kananejka - wysłuchana i pochwalona

Kananejka – wysłuchana i pochwalona

Kara Boża?

Katarzyna Aleksandryjska, św.

Katecheza Jana Chrzciciela

Każdy ma jakąś pustynię

Kiedy jesteś, Panie?

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Kiedy zabraknie wina…

Kielich mój pić będziecie

Kilka słów o słowie (1 I 2020)

Kilka słów o słowie (1 II 2020)

Kilka słów o słowie (1 III 2019)

Kilka słów o słowie (1 III 2020)

Kilka słów o słowie (1 IV 2020)

Kilka słów o słowie (1 IX 2018)

Kilka słów o słowie (1 IX 2020)

Kilka słów o słowie (1 V 2020)

Kilka słów o słowie (1 VI 2018)

Kilka słów o słowie (1 VI 2020)

Kilka słów o słowie (1 VII 2017)

Kilka słów o słowie (1 VII 2018)

Kilka słów o słowie (1 VII 2020)

Kilka słów o słowie (1 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (1 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (1 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (1 X 2019)

Kilka słów o słowie (1 X 2020)

Kilka słów o słowie (1 XI 2020)

Kilka słów o słowie (1 XII 2018)

Kilka słów o słowie (10 I 2020)

Kilka słów o słowie (10 II 2019)

Kilka słów o słowie (10 II 2020)

Kilka słów o słowie (10 III 2020)

Kilka słów o słowie (10 IV 2020)

Kilka słów o słowie (10 IX 2019)

Kilka słów o słowie (10 IX 2020)

Kilka słów o słowie (10 V 2020)

Kilka słów o słowie (10 VI 2017)

Kilka słów o słowie (10 VI 2018)

Kilka słów o słowie (10 VI 2020)

Kilka słów o słowie (10 VII 2019)

Kilka słów o słowie (10 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (10 X 2019)

Kilka słów o słowie (10 X 2020)

Kilka słów o słowie (10 XI 2020)

Kilka słów o słowie (10 XII 2019)

Kilka słów o słowie (11 I 2020)

Kilka słów o słowie (11 II 2018)

Kilka słów o słowie (11 II 2019)

Kilka słów o słowie (11 II 2020)

Kilka słów o słowie (11 III 2018)

Kilka słów o słowie (11 III 2020)

Kilka słów o słowie (11 IV 2020)

Kilka słów o słowie (11 IX 2018)

Kilka słów o słowie (11 IX 2019)

Kilka słów o słowie (11 V 2019)

Kilka słów o słowie (11 V 2020)

Kilka słów o słowie (11 VI 2019)

Kilka słów o słowie (11 VI 2020)

Kilka słów o słowie (11 VII 2020)

Kilka słów o słowie (11 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (11 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (11 X 2019)

Kilka słów o słowie (11 X 2020)

Kilka słów o słowie (11 XI 2017)

Kilka słów o słowie (11 XI 2018)

Kilka słów o słowie (11 XI 2019)

Kilka słów o słowie (11 XI 2020)

Kilka słów o słowie (11 XII 2019)

Kilka słów o słowie (12 I 2019)

Kilka słów o słowie (12 II 2019)

Kilka słów o słowie (12 II 2020)

Kilka słów o słowie (12 III 2020)

Kilka słów o słowie (12 IV 2020)

Kilka słów o słowie (12 V 2020)

Kilka słów o słowie (12 VI 2017)

Kilka słów o słowie (12 VI 2019)

Kilka słów o słowie (12 VI 2020)

Kilka słów o słowie (12 VII 2018)

Kilka słów o słowie (12 VII 2019)

Kilka słów o słowie (12 VII 2020)

Kilka słów o słowie (12 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (12 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (12 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (12 X 2019)

Kilka słów o słowie (12 X 2020)

Kilka słów o słowie (12 XI 2018)

Kilka słów o słowie (12 XI 2019)

Kilka słów o słowie (12 XI 2020)

Kilka słów o słowie (12 XII 2019)

Kilka słów o słowie (13 I 2019)

Kilka słów o słowie (13 I 2020)

Kilka słów o słowie (13 II 2019)

Kilka słów o słowie (13 II 2020)

Kilka słów o słowie (13 III 2019)

Kilka słów o słowie (13 III 2020)

Kilka słów o słowie (13 IV 2020)

Kilka słów o słowie (13 IX 2020)

Kilka słów o słowie (13 V 2018)

Kilka słów o słowie (13 V 2020)

Kilka słów o słowie (13 VI 2017)

Kilka słów o słowie (13 VI 2020)

Kilka słów o słowie (13 VII 2017)

Kilka słów o słowie (13 VII 2018)

Kilka słów o słowie (13 VII 2019)

Kilka słów o słowie (13 VII 2020)

Kilka słów o słowie (13 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (13 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (13 X 2020)

Kilka słów o słowie (13 XI 2019)

Kilka słów o słowie (13 XI 2020)

Kilka słów o słowie (13 XII 2016)

Kilka słów o słowie (13 XII 2019)

Kilka słów o słowie (14 I 2018)

Kilka słów o słowie (14 I 2019)

Kilka słów o słowie (14 II 2020)

Kilka słów o słowie (14 III 2020)

Kilka słów o słowie (14 IV 2020)

Kilka słów o słowie (14 IX 2020)

Kilka słów o słowie (14 V 2020)

Kilka słów o słowie (14 VI 2018)

Kilka słów o słowie (14 VI 2019)

Kilka słów o słowie (14 VI 2020)

Kilka słów o słowie (14 VII 2018)

Kilka słów o słowie (14 VII 2020)

Kilka słów o słowie (14 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (14 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (14 X 2018)

Kilka słów o słowie (14 X 2019)

Kilka słów o słowie (14 X 2020)

Kilka słów o słowie (14 XI 2019)

Kilka słów o słowie (14 XI 2020)

Kilka słów o słowie (14 XII 2016)

Kilka słów o słowie (14 XII 2019)

Kilka słów o słowie (15 I 2019)

Kilka słów o słowie (15 I 2020)

Kilka słów o słowie (15 II 2019)

Kilka słów o słowie (15 II 2020)

Kilka słów o słowie (15 III 2020)

Kilka słów o słowie (15 IV 2018)

Kilka słów o słowie (15 IV 2020)

Kilka słów o słowie (15 IX 2020)

Kilka słów o słowie (15 V 2019)

Kilka słów o słowie (15 V 2020)

Kilka słów o słowie (15 VI 2019)

Kilka słów o słowie (15 VI 2020)

Kilka słów o słowie (15 VII 2018)

Kilka słów o słowie (15 VII 2019)

Kilka słów o słowie (15 VII 2020)

Kilka słów o słowie (15 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (15 X 2019)

Kilka słów o słowie (15 XI 2019)

Kilka słów o słowie (15 XI 2020)

Kilka słów o słowie (15 XII 2016)

Kilka słów o słowie (15 XII 2019)

Kilka słów o słowie (16 I 2019)

Kilka słów o słowie (16 I 2020)

Kilka słów o słowie (16 II 2019)

Kilka słów o słowie (16 II 2020)

Kilka słów o słowie (16 III 2020)

Kilka słów o słowie (16 IV 2020)

Kilka słów o słowie (16 IX 2017)

Kilka słów o słowie (16 IX 2018)

Kilka słów o słowie (16 IX 2020)

Kilka słów o słowie (16 V 2020)

Kilka słów o słowie (16 VI 2020)

Kilka słów o słowie (16 VII 2019)

Kilka słów o słowie (16 VII 2020)

Kilka słów o słowie (16 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (16 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (16 X 2020)

Kilka słów o słowie (16 XI 2019)

Kilka słów o słowie (16 XI 2020)

Kilka słów o słowie (16 XII 2016)

Kilka słów o słowie (16 XII 2018)

Kilka słów o słowie (16 XII 2019)

Kilka słów o słowie (17 I 2019)

Kilka słów o słowie (17 I 2020)

Kilka słów o słowie (17 II 2017)

Kilka słów o słowie (17 II 2019)

Kilka słów o słowie (17 II 2020)

Kilka słów o słowie (17 III 2020)

Kilka słów o słowie (17 IV 2020)

Kilka słów o słowie (17 IX 2018)

Kilka słów o słowie (17 IX 2019)

Kilka słów o słowie (17 IX 2020)

Kilka słów o słowie (17 V 2019)

Kilka słów o słowie (17 V 2020)

Kilka słów o słowie (17 VI 2018)

Kilka słów o słowie (17 VI 2019)

Kilka słów o słowie (17 VI 2020)

Kilka słów o słowie (17 VII 2019)

Kilka słów o słowie (17 VII 2020)

Kilka słów o słowie (17 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (17 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (17 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (17 X 2019)

Kilka słów o słowie (17 X 2020)

Kilka słów o słowie (17 XI 2020)

Kilka słów o słowie (17 XII 2017)

Kilka słów o słowie (17 XII 2019)

Kilka słów o słowie (18 I 2019)

Kilka słów o słowie (18 I 2020)

Kilka słów o słowie (18 II 2018)

Kilka słów o słowie (18 II 2019)

Kilka słów o słowie (18 II 2020)

Kilka słów o słowie (18 III 2018)

Kilka słów o słowie (18 III 2020)

Kilka słów o słowie (18 IV 2018)

Kilka słów o słowie (18 IV 2020)

Kilka słów o słowie (18 IX 2020)

Kilka słów o słowie (18 V 2020)

Kilka słów o słowie (18 VI 2019)

Kilka słów o słowie (18 VI 2020)

Kilka słów o słowie (18 VII 2019)

Kilka słów o słowie (18 VII 2020)

Kilka słów o słowie (18 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (18 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (18 X 2019)

Kilka słów o słowie (18 X 2020)

Kilka słów o słowie (18 XI 2018)

Kilka słów o słowie (18 XI 2019)

Kilka słów o słowie (18 XI 2020)

Kilka słów o słowie (18 XII 2019)

Kilka słów o słowie (19 I 2019)

Kilka słów o słowie (19 I 2020)

Kilka słów o słowie (19 II 2019)

Kilka słów o słowie (19 III 2020)

Kilka słów o słowie (19 IV 2020)

Kilka słów o słowie (19 IX 2020)

Kilka słów o słowie (19 V 2020)

Kilka słów o słowie (19 VI 2019)

Kilka słów o słowie (19 VI 2020)

Kilka słów o słowie (19 VII 2019)

Kilka słów o słowie (19 VII 2020)

Kilka słów o słowie (19 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (19 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (19 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (19 X 2019)

Kilka słów o słowie (19 X 2020)

Kilka słów o słowie (19 XI 2019)

Kilka słów o słowie (19 XII 2019)

Kilka słów o słowie (2 I 2020)

Kilka słów o słowie (2 II 2020)

Kilka słów o słowie (2 III 2019)

Kilka słów o słowie (2 III 2020)

Kilka słów o słowie (2 IV 2020)

Kilka słów o słowie (2 IX 2018)

Kilka słów o słowie (2 IX 2019)

Kilka słów o słowie (2 IX 2020)

Kilka słów o słowie (2 V 2019)

Kilka słów o słowie (2 V 2020)

Kilka słów o słowie (2 VI 2018)

Kilka słów o słowie (2 VI 2020)

Kilka słów o słowie (2 VII 2018)

Kilka słów o słowie (2 VII 2019)

Kilka słów o słowie (2 VII 2020)

Kilka słów o słowie (2 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (2 X 2020)

Kilka słów o słowie (2 XI 2020)

Kilka słów o słowie (2 XII 2017)

Kilka słów o słowie (2 XII 2018)

Kilka słów o słowie (2 XII 2019)

Kilka słów o słowie (20 I 2017)

Kilka słów o słowie (20 I 2018)

Kilka słów o słowie (20 I 2019)

Kilka słów o słowie (20 I 2020)

Kilka słów o słowie (20 II 2019)

Kilka słów o słowie (20 III 2020)

Kilka słów o słowie (20 IX 2017)

Kilka słów o słowie (20 IX 2019)

Kilka słów o słowie (20 IX 2020)

Kilka słów o słowie (20 V 2018)

Kilka słów o słowie (20 V 2020)

Kilka słów o słowie (20 VI 2020)

Kilka słów o słowie (20 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (20 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (20 X 2017)

Kilka słów o słowie (20 X 2020)

Kilka słów o słowie (20 XI 2019)

Kilka słów o słowie (20 XII 2019)

Kilka słów o słowie (21 I 2018)

Kilka słów o słowie (21 I 2019)

Kilka słów o słowie (21 I 2020)

Kilka słów o słowie (21 II 2019)

Kilka słów o słowie (21 III 2020)

Kilka słów o słowie (21 IV 2020)

Kilka słów o słowie (21 IX 2020)

Kilka słów o słowie (21 V 2020)

Kilka słów o słowie (21 VI 2020)

Kilka słów o słowie (21 VII 2020)

Kilka słów o słowie (21 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (21 X 2018)

Kilka słów o słowie (21 X 2019)

Kilka słów o słowie (21 X 2020)

Kilka słów o słowie (21 XI 2019)

Kilka słów o słowie (21 XII 2019)

Kilka słów o słowie (22 I 2019)

Kilka słów o słowie (22 I 2020)

Kilka słów o słowie (22 II 2020)

Kilka słów o słowie (22 III 2020)

Kilka słów o słowie (22 IV 2018)

Kilka słów o słowie (22 IV 2020)

Kilka słów o słowie (22 IX 2020)

Kilka słów o słowie (22 V 2020)

Kilka słów o słowie (22 VI 2018)

Kilka słów o słowie (22 VI 2020)

Kilka słów o słowie (22 VII 2018)

Kilka słów o słowie (22 VII 2020)

Kilka słów o słowie (22 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (22 X 2019)

Kilka słów o słowie (22 X 2020)

Kilka słów o słowie (22 XI 2018)

Kilka słów o słowie (22 XII 2018)

Kilka słów o słowie (23 I 2019)

Kilka słów o słowie (23 I 2020)

Kilka słów o słowie (23 II 2017)

Kilka słów o słowie (23 II 2019)

Kilka słów o słowie (23 II 2020)

Kilka słów o słowie (23 III 2020)

Kilka słów o słowie (23 IV 2020)

Kilka słów o słowie (23 IX 2017)

Kilka słów o słowie (23 IX 2018)

Kilka słów o słowie (23 IX 2019)

Kilka słów o słowie (23 IX 2020)

Kilka słów o słowie (23 V 2018)

Kilka słów o słowie (23 V 2019)

Kilka słów o słowie (23 V 2020)

Kilka słów o słowie (23 VI 2018)

Kilka słów o słowie (23 VI 2020)

Kilka słów o słowie (23 VII 2020)

Kilka słów o słowie (23 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (23 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (23 X 2019)

Kilka słów o słowie (23 X 2020)

Kilka słów o słowie (23 XI 2018)

Kilka słów o słowie (23 XI 2019)

Kilka słów o słowie (23 XII 2018)

Kilka słów o słowie (23 XII 2019)

Kilka słów o słowie (24 I 2019)

Kilka słów o słowie (24 I 2020)

Kilka słów o słowie (24 II 2019)

Kilka słów o słowie (24 III 2020)

Kilka słów o słowie (24 IV 2020)

Kilka słów o słowie (24 IX 2018)

Kilka słów o słowie (24 IX 2019)

Kilka słów o słowie (24 IX 2020)

Kilka słów o słowie (24 V 2018)

Kilka słów o słowie (24 V 2020)

Kilka słów o słowie (24 VI 2020)

Kilka słów o słowie (24 VII 2017)

Kilka słów o słowie (24 VII 2019)

Kilka słów o słowie (24 VII 2020)

Kilka słów o słowie (24 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (24 X 2019)

Kilka słów o słowie (24 X 2020)

Kilka słów o słowie (24 XI 2018)

Kilka słów o słowie (24 XII 2017)

Kilka słów o słowie (24 XII 2019)

Kilka słów o słowie (25 I 2020)

Kilka słów o słowie (25 II 2018)

Kilka słów o słowie (25 II 2019)

Kilka słów o słowie (25 II 2020)

Kilka słów o słowie (25 III 2018)

Kilka słów o słowie (25 III 2020)

Kilka słów o słowie (25 IV 2020)

Kilka słów o słowie (25 IX 2019)

Kilka słów o słowie (25 IX 2020)

Kilka słów o słowie (25 V 2018)

Kilka słów o słowie (25 V 2019)

Kilka słów o słowie (25 V 2020)

Kilka słów o słowie (25 VI 2019)

Kilka słów o słowie (25 VI 2020)

Kilka słów o słowie (25 VII 2020)

Kilka słów o słowie (25 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (25 X 2019)

Kilka słów o słowie (25 X 2020)

Kilka słów o słowie (25 XI 2018)

Kilka słów o słowie (25 XI 2019)

Kilka słów o słowie (25 XII 2019)

Kilka słów o słowie (26 I 2017)

Kilka słów o słowie (26 I 2019)

Kilka słów o słowie (26 I 2020)

Kilka słów o słowie (26 II 2017)

Kilka słów o słowie (26 II 2019)

Kilka słów o słowie (26 II 2020)

Kilka słów o słowie (26 III 2020)

Kilka słów o słowie (26 IV 2020)

Kilka słów o słowie (26 IX 2019)

Kilka słów o słowie (26 V 2018)

Kilka słów o słowie (26 V 2020)

Kilka słów o słowie (26 VI 2017)

Kilka słów o słowie (26 VI 2019)

Kilka słów o słowie (26 VII 2018)

Kilka słów o słowie (26 VII 2019)

Kilka słów o słowie (26 VII 2020)

Kilka słów o słowie (26 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (26 X 2020)

Kilka słów o słowie (26 XI 2017)

Kilka słów o słowie (26 XI 2018)

Kilka słów o słowie (26 XI 2019)

Kilka słów o słowie (26 XII 2019)

Kilka słów o słowie (27 I 2017)

Kilka słów o słowie (27 I 2019)

Kilka słów o słowie (27 I 2020)

Kilka słów o słowie (27 II 2017)

Kilka słów o słowie (27 II 2020)

Kilka słów o słowie (27 III 2020)

Kilka słów o słowie (27 IV 2020)

Kilka słów o słowie (27 IX 2020)

Kilka słów o słowie (27 V 2018)

Kilka słów o słowie (27 VI 2018)

Kilka słów o słowie (27 VI 2020)

Kilka słów o słowie (27 VII 2017)

Kilka słów o słowie (27 VII 2020)

Kilka słów o słowie (27 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (27 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (27 X 2020)

Kilka słów o słowie (27 XI 2018)

Kilka słów o słowie (27 XI 2019)

Kilka słów o słowie (27 XII 2019)

Kilka słów o słowie (28 I 2017)

Kilka słów o słowie (28 I 2018)

Kilka słów o słowie (28 I 2019)

Kilka słów o słowie (28 I 2020)

Kilka słów o słowie (28 II 2020)

Kilka słów o słowie (28 III 2019)

Kilka słów o słowie (28 III 2020)

Kilka słów o słowie (28 IV 2020)

Kilka słów o słowie (28 IX 2019)

Kilka słów o słowie (28 IX 2020)

Kilka słów o słowie (28 V 2018)

Kilka słów o słowie (28 V 2020)

Kilka słów o słowie (28 VI 2020)

Kilka słów o słowie (28 VII 2018)

Kilka słów o słowie (28 VII 2020)

Kilka słów o słowie (28 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (28 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (28 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (28 X 2018)

Kilka słów o słowie (28 X 2020)

Kilka słów o słowie (28 XI 2018)

Kilka słów o słowie (28 XII 2019)

Kilka słów o słowie (29 I 2017)

Kilka słów o słowie (29 I 2019)

Kilka słów o słowie (29 I 2020)

Kilka słów o słowie (29 II 2020)

Kilka słów o słowie (29 III 2020)

Kilka słów o słowie (29 IV 2018)

Kilka słów o słowie (29 IV 2020)

Kilka słów o słowie (29 IX 2020)

Kilka słów o słowie (29 V 2018)

Kilka słów o słowie (29 V 2020)

Kilka słów o słowie (29 VI 2020)

Kilka słów o słowie (29 VII 2018)

Kilka słów o słowie (29 VII 2020)

Kilka słów o słowie (29 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (29 X 2019)

Kilka słów o słowie (29 XI 2018)

Kilka słów o słowie (29 XI 2019)

Kilka słów o słowie (29 XII 2018)

Kilka słów o słowie (29 XII 2019)

Kilka słów o słowie (3 I 2020)

Kilka słów o słowie (3 II 2019)

Kilka słów o słowie (3 II 2020)

Kilka słów o słowie (3 III 2020)

Kilka słów o słowie (3 IV 2019)

Kilka słów o słowie (3 IV 2020)

Kilka słów o słowie (3 IX 2019)

Kilka słów o słowie (3 IX 2020)

Kilka słów o słowie (3 V 2020)

Kilka słów o słowie (3 VI 2018)

Kilka słów o słowie (3 VI 2020)

Kilka słów o słowie (3 VII 2020)

Kilka słów o słowie (3 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (3 X 2019)

Kilka słów o słowie (3 X 2020)

Kilka słów o słowie (3 XI 2017)

Kilka słów o słowie (3 XI 2020)

Kilka słów o słowie (3 XII 2017)

Kilka słów o słowie (3 XII 2019)

Kilka słów o słowie (30 I 2019)

Kilka słów o słowie (30 III 2020)

Kilka słów o słowie (30 IV 2020)

Kilka słów o słowie (30 IX 2018)

Kilka słów o słowie (30 IX 2020)

Kilka słów o słowie (30 V 2018)

Kilka słów o słowie (30 V 2020)

Kilka słów o słowie (30 VI 2017)

Kilka słów o słowie (30 VII 2019)

Kilka słów o słowie (30 VII 2020)

Kilka słów o słowie (30 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (30 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (30 X 2017)

Kilka słów o słowie (30 XI 2019)

Kilka słów o słowie (30 XII 2018)

Kilka słów o słowie (30 XII 2019)

Kilka słów o słowie (31 I 2019)

Kilka słów o słowie (31 I 2020)

Kilka słów o słowie (31 III 2020)

Kilka słów o słowie (31 V 2018)

Kilka słów o słowie (31 V 2019)

Kilka słów o słowie (31 V 2020)

Kilka słów o słowie (31 VII 2017)

Kilka słów o słowie (31 VII 2019)

Kilka słów o słowie (31 VII 2020)

Kilka słów o słowie (31 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (31 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (31 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (31 X 2018)

Kilka słów o słowie (31 X 2020)

Kilka słów o słowie (31 XII 2017)

Kilka słów o słowie (31 XII 2019)

Kilka słów o słowie (4 I 2020)

Kilka słów o słowie (4 II 2018)

Kilka słów o słowie (4 II 2019)

Kilka słów o słowie (4 II 2020)

Kilka słów o słowie (4 III 2018)

Kilka słów o słowie (4 III 2020)

Kilka słów o słowie (4 IV 2020)

Kilka słów o słowie (4 IX 2019)

Kilka słów o słowie (4 IX 2020)

Kilka słów o słowie (4 V 2019)

Kilka słów o słowie (4 VI 2018)

Kilka słów o słowie (4 VII 2019)

Kilka słów o słowie (4 VII 2020)

Kilka słów o słowie (4 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (4 X 2017)

Kilka słów o słowie (4 X 2019)

Kilka słów o słowie (4 X 2020)

Kilka słów o słowie (4 XI 2017)

Kilka słów o słowie (4 XI 2018)

Kilka słów o słowie (4 XI 2019)

Kilka słów o słowie (4 XI 2020)

Kilka słów o słowie (4 XII 2016)

Kilka słów o słowie (4 XII 2019)

Kilka słów o słowie (5 I 2019)

Kilka słów o słowie (5 II 2019)

Kilka słów o słowie (5 II 2020)

Kilka słów o słowie (5 III 2019)

Kilka słów o słowie (5 III 2020)

Kilka słów o słowie (5 IV 2020)

Kilka słów o słowie (5 IX 2019)

Kilka słów o słowie (5 V 2020)

Kilka słów o słowie (5 VII 2017)

Kilka słów o słowie (5 VII 2019)

Kilka słów o słowie (5 VII 2020)

Kilka słów o słowie (5 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (5 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (5 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (5 X 2018)

Kilka słów o słowie (5 X 2019)

Kilka słów o słowie (5 X 2020)

Kilka słów o słowie (5 XI 2017)

Kilka słów o słowie (5 XI 2018)

Kilka słów o słowie (5 XI 2019)

Kilka słów o słowie (5 XI 2020)

Kilka słów o słowie (5 XII 2019)

Kilka słów o słowie (6 I 2020)

Kilka słów o słowie (6 II 2019)

Kilka słów o słowie (6 II 2020)

Kilka słów o słowie (6 III 2020)

Kilka słów o słowie (6 IV 2020)

Kilka słów o słowie (6 IX 2020)

Kilka słów o słowie (6 V 2018)

Kilka słów o słowie (6 V 2020)

Kilka słów o słowie (6 VI 2017)

Kilka słów o słowie (6 VII 2019)

Kilka słów o słowie (6 VII 2020)

Kilka słów o słowie (6 VIII 2018)

Kilka słów o słowie (6 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (6 X 2020)

Kilka słów o słowie (6 XI 2019)

Kilka słów o słowie (6 XII 2019)

Kilka słów o słowie (7 I 2018)

Kilka słów o słowie (7 I 2020)

Kilka słów o słowie (7 II 2019)

Kilka słów o słowie (7 III 2020)

Kilka słów o słowie (7 IV 2020)

Kilka słów o słowie (7 IX 2019)

Kilka słów o słowie (7 IX 2020)

Kilka słów o słowie (7 V 2020)

Kilka słów o słowie (7 VI 2017)

Kilka słów o słowie (7 VI 2018)

Kilka słów o słowie (7 VI 2020)

Kilka słów o słowie (7 VII 2020)

Kilka słów o słowie (7 X 2018)

Kilka słów o słowie (7 X 2019)

Kilka słów o słowie (7 X 2020)

Kilka słów o słowie (7 XI 2020)

Kilka słów o słowie (7 XII 2019)

Kilka słów o słowie (8 I 2020)

Kilka słów o słowie (8 II 2019)

Kilka słów o słowie (8 II 2020)

Kilka słów o słowie (8 III 2020)

Kilka słów o słowie (8 IV 2018)

Kilka słów o słowie (8 IV 2020)

Kilka słów o słowie (8 IX 2020)

Kilka słów o słowie (8 V 2020)

Kilka słów o słowie (8 VI 2018)

Kilka słów o słowie (8 VII 2018)

Kilka słów o słowie (8 VII 2019)

Kilka słów o słowie (8 VIII 2017)

Kilka słów o słowie (8 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (8 X 2019)

Kilka słów o słowie (8 X 2020)

Kilka słów o słowie (8 XI 2019)

Kilka słów o słowie (8 XI 2020)

Kilka słów o słowie (8 XII 2019)

Kilka słów o słowie (9 I 2020)

Kilka słów o słowie (9 II 2017)

Kilka słów o słowie (9 II 2018)

Kilka słów o słowie (9 II 2019)

Kilka słów o słowie (9 II 2020)

Kilka słów o słowie (9 III 2020)

Kilka słów o słowie (9 IV 2020)

Kilka słów o słowie (9 IX 2018)

Kilka słów o słowie (9 IX 2019)

Kilka słów o słowie (9 IX 2020)

Kilka słów o słowie (9 V 2020)

Kilka słów o słowie (9 VI 2017)

Kilka słów o słowie (9 VI 2020)

Kilka słów o słowie (9 VII 2018)

Kilka słów o słowie (9 VIII 2019)

Kilka słów o słowie (9 VIII 2020)

Kilka słów o słowie (9 X 2019)

Kilka słów o słowie (9 X 2020)

Kilka słów o słowie (9 XI 2020)

Kilka słów o słowie (9 XII 2018)

Kilka słów o słowie (9 XII 2019)

Kim jest Jezus Chrystus?

Komu zaufać?

Koniec, czyli początek

Konieczność wyrzeczenia

Konieczność wyrzeczenia

Konsekwencje

Kontrasty

Kościele, jaki jesteś...?

Kościół apostolski głosi pokój Boży i nim obdarza

Kościół tętniący życiem

Kościół w trosce o małżeństwo

Krewni Chrystusa

Król

Królestwo Boże jest pośród nas

Królestwo Boże jest pośród was

Królewski majestat Chrystus

Królowie i król

Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni

Krzyż narzędziem zbawienia

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Kto jest lepszy?

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Kto prosi, otrzymuje

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Ku Chrystusowi

Ku głębi wiary

N

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Na drodze miłości

Na naszych oczach

Na pustyni życia

Nabierzcie ducha!

Nadzieja

Nadzieja chrześcijańska jest nadzieją na przyjście Pana!

Nadzieja w Chrystusie

Nagroda za wyrzeczenia

Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Najemnik i pasterz

Najpiękniejsze Słowo

Najświętsza Maryja Panna Królowa

Największe przykazanie

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Namaszczenie w Betanii

Narodzenie Jana Chrzciciela

Narodzenie się Jana

Nasz początek w Bogu

Nasza odpowiedzialność za wybór drogi życia

Nasza odpowiedź na Boże inicjatywy

Nasza Pascha początkiem radykalnej przemiany

Nasza wolność jest naszym największym problemem…

Nasze męstwo w konfliktach ma za wzór ofiarę Chrystusa

Nasze pokolenie

Nasze świątynie są wieczernikiem

Nasze testy wobec prawdy o Dobrym Pasterzu

Nasze wojowanie

Naszym zadaniem – radosne wypełnianie Pisma

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Nawracajcie się

Nawracajcie się!

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Nie – obłudnikom, tak – Bogu

Nie bójcie się!

Nie bójcie się ludzi

Nie dajmy się złu!

Nie jesteś sam

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Nie lękajcie się!

Nie marnować żywności

Nie można służyć Bogu i Mamonie

Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego

Nie stawiajcie oporu złemu

Nie śpijmy przeto ale czuwajmy

Nie widzę, ale wierzę...

O

O co Jezus prosi Ojca?

O co proszę? O autentyczne i dogłębne otwarcie się na wolę Boga w Jego słowie

O co proszę? O autentyzm i pokorę w codziennym przeżywaniu wiary

O co proszę? O bezgraniczną wierność i nieustanne życie w łasce

O co proszę? O bezgraniczne zaufanie Jezusowi

O co proszę? O bezgraniczne zawierzenie Jezusowi w stanach kryzysu i cierpienia

O co proszę? O bezkompromisowe przylgnięcie do Bożego Prawa

O co proszę? O bezkompromisowe przylgnięcie do Bożego Prawa.

O co proszę? O całkowitą uległość Duchowi Świętemu w przeżywaniu Wielkiego Postu

O co proszę? O całkowitą uległość Jezusowi i wierne trwanie przy Nim

O co proszę? O całkowitą uległość natchnieniom Ducha Świętego

O co proszę? O całkowite otwarcie się na Słowo i poddanie się jego działaniu

O co proszę? O całkowite otwarcie się na Słowo i poddanie się jego działaniu

O co proszę? O całkowite zaufanie Bogu i Jego woli

O co proszę? O cierpliwość w pracy nad sobą i mądrość w walce ze złem

O co proszę? O czyste sumienie, wolne od niepokoju i zgryzoty

O co proszę? O dar autentycznej jedności dla mojej rodziny i wspólnoty

O co proszę? O dar bezgranicznej ufności Ojcu w każdej sytuacji

O co proszę? O dar czuwania, modlitwy na cały nowy rok liturgiczny

O co proszę? O dar duchowej przenikliwości w przeżywaniu obecności Jezusa

O co proszę? O dar głębokich pragnień na modlitwie

O co proszę? O dar głębokich pragnień na modlitwie

O co proszę? O dar głębokiego przebywania w obecności Jezusa na co dzień

O co proszę? O dar głębokiego zaufania Jezusowi i powierzenia się Jemu

O co proszę? O dar głębokiej czujności serca i łaskę całkowitego oddania się Jezusowi

O co proszę? O dar głębokiej komunii z Jezusem eucharystycznym

O co proszę? O dar głębokiej tęsknoty za spotkaniem z Jezusem w Eucharystii

O co proszę? O dar głębokiej wiary w bezgraniczną moc Jezusa

O co proszę? O dar jedności dla mojej rodziny i wspólnoty

O co proszę? O dar kontemplacji Jezusa i trwanie w Jego obecności

O co proszę? O dar kontemplacji Słowa, aby czyniło mnie coraz bardziej Jezusowym

O co proszę? O dar modlitwy, która podoba się Ojcu

O co proszę? O dar prawdziwej miłości

O co proszę? O dar rozeznania własnego życia w świetle Słowa

O co proszę? O dar rozeznawania natchnień i mądrość w dojrzewaniu do dobra

O co proszę? O dar silnej ufności i uwolnienie ze zwątpienia

O co proszę? O dar zażyłej więzi z Jezusem zmartwychwstałym

O co proszę? O dobre przygotowanie do przeżycia tajemnic Wielkiego Tygodnia

O co proszę? O dobre wykorzystanie czasu ziemskiego życia

O co proszę? O dogłębną wdzięczność za dar moich narodzin i każdy dzień życia

O co proszę? O dogłębne doświadczenie bliskości Jezusa w moich lękach

O co proszę? O dogłębne doświadczenie Bożej opieki we własnych niedostatkach

O co proszę? O dogłębne doświadczenie czułej opieki Jezusa

O co proszę? O dogłębne doświadczenie mocy Ducha Świętego w chwilach próby

O co proszę? O dogłębne doświadczenie mocy Jezusa w moich słabościach i zniewoleniach

O co proszę? O dogłębne doświadczenie obecności Jezusa w stanach bezradności

O co proszę? O dogłębne doświadczenie pokoju Jezusa i wolność od lęku

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus codziennie daje mi życie

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus jest chlebem, który dla mnie zstąpił z nieba

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus kocha moją codzienność

O co proszę? O dogłębne i przemieniające doświadczenie łagodności Jezusa

O co proszę? O dogłębne odczucie uzdrawiającej miłości Jezusa

O co proszę? O dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego

O co proszę? O dogłębne poznanie swoich życiowych zranień i o łaskę uzdrowienia

O co proszę? O dogłębne pragnienie pustyni i umiejętność odpoczywania

O co proszę? O dogłębne przejęcie się przestrogą Jezusa i o pokorę serca

O co proszę? O dogłębne przekonanie, że moc Jezusa towarzyszy mi na każdym kroku

O co proszę? O dogłębne przekonanie, że moim największym majątkiem jest czynna miłość

O co proszę? O dogłębne przeświadczenie o obecności Jezusa w stanie strapienia

O co proszę? O dogłębne przeświadczenie, że Jezus jest źródłem pełnej radości

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że Bóg działa w mojej historii życia

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że Bóg pragnie dla mnie życia wiecznego

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że Bóg pragnie we mnie przebywać

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że czuwają nade mną Ojciec, Syn i Duch Święty

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że jestem wybranym przyjacielem Jezusa

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że w Jego rękach jestem zawsze bezpieczny

O co proszę? O dogłębne przeżycie prawdy, że w Słowie tchnie Duch Jezusa

O co proszę? O dogłębne przeżycie radości w Duchu, że Jezus i Ojciec opiekują się mną

O co proszę? O dogłębne przeżywanie bliskości Jezusa

O co proszę? O dogłębne przylgnięcie do uczuć i pragnień Jezusa

O co proszę? O dogłębne rozeznanie fundamentu i o łaskę budowania życia na Słowie

O co proszę? O dogłębne rozeznanie swoich zniewoleń i powierzenie ich Jezusowi

O co proszę? O dogłębne rozeznanie swojej więzi z Jezusem

O co proszę? O dogłębne trwanie w bliskiej więzi z Jezusem

O co proszę? O dogłębne umiłowanie cnoty czystości i wierności

O co proszę? O dogłębne wzruszenie miłosierdziem Ojca i pragnienie

O co proszę? O dogłębne zaufanie Jezusowi w chwilach trwogi i bezradności

O co proszę? O dogłębne zjednoczenie z Jezusem w chwilach moich niepewności

O co proszę? O doświadczenie bliskości Jezusa dla mojej rodziny i wspólnoty

O co proszę? O doświadczenie Bożego miłosierdzia i o siłę do przebaczania

O co proszę? O doświadczenie głębokiego spotkania z żywym Jezusem

O co proszę? O doświadczenie głębokiej boleści z powodu ran które zadaję Jezusowi

O co proszę? O doświadczenie głębokiej radości w codziennym życiu i powołaniu

O co proszę? O doświadczenie leczącej mocy Słowa i spojrzenia Jezusa

O co proszę? O doświadczenie mocy Jezusa w mojej słabości

O co proszę? O doświadczenie obecności Jezusa w Słowie i w codziennych wydarzeniach

O co proszę? O doświadczenie osobistego spotkania Jezusa

O co proszę? O doświadczenie osobistego spotkania Jezusa w Jego Słowie

O co proszę? O doświadczenie zażyłej relacji z Bogiem Ojcem

O co proszę? O ducha głębokiej modlitwy i zażyłą więź z Ojcem

O co proszę? O Ducha wiary, abym nigdy nie zwątpił w miłość Ojca i Syna

O co proszę? O ducha żarliwej modlitwy i sumienność w pracy

O co proszę? O dziecięcą prostotę i szczerość wobec Jezusa

O co proszę? O głęboką duchową więź z Jezusem przygotowującym się na mękę

O co proszę? O głęboką, duchową żarliwość i uwolnienie od przeciętności i lęku

O co proszę? O głęboką i wierną więź z Jezusem

O co proszę? O głęboką miłość do Boga Ojca

O co proszę? O głęboką przemianę moich lęków i stanów smutku

O co proszę? O głęboką przyjaźń z Jezusem i całkowite zaufanie Mu

O co proszę? O głęboką radość i wdzięczność za dar obecności Słowa Bożego w moim życiu

O co proszę? O głęboką radość w trwaniu przy Jezusie i Jego Słowie

O co proszę? O głęboką radość z Chrztu Świętego i wrażliwość na działanie Ducha

O co proszę? O głęboką radość z godności dziecka otrzymanej na chrzcie

O co proszę? O głęboką radość z życia i z przyjścia Jezusa

O co proszę? O głęboką relację z Jezusem w trudnych chwilach

O co proszę? O głęboką szczerość serca w uznaniu własnych grzechów i słabości

O co proszę? O głęboką świadomość, że jestem umiłowaną świątynią Ojca

O co proszę? O głęboką tęsknotę serca za Jezusem, który przemienia życie

O co proszę? O głęboką ufność i miłość do Jezusa zatroskanego o moje życie

O co proszę? O głęboką ufność we wszystko, co Jezus do mnie mówi

O co proszę? O głęboką wiarę i radość z żywej obecności Jezusa w Eucharystii

O co proszę? O głęboką wiarę i radość, że Jezus powołał mnie abym był z Nim

O co proszę? O głęboką wiarę i radość, że Jezus powołał mnie, abym był z Nim.

O co proszę? O głęboką wiarę i rozmiłowanie w Jezusie eucharystycznym

O co proszę? O głęboką wiarę w Boże miłosierdzie

O co proszę? O głęboką wiarę w cudowną opiekę Jezusa w moim życiu

O co proszę? O głęboką wiarę w łaskę Jezusa, która przewyższa każde zło

O co proszę? O głęboką wiarę w moc Komunii świętej, przygotowującej mnie na życie wieczne

O co proszę? O głęboką wiarę w moc słowa Jezusa i o otwarcie się na nie

O co proszę? O głęboką wiarę w ostateczne zwycięstwo dobra

O co proszę? O głęboką wiarę w uzdrawiającą moc Jezusa

O co proszę? O głęboką wiarę w uzdrawiającą moc Jezusa

O co proszę? O głęboką wiarę w uzdrawiającą moc Słowa

O co proszę? O głęboką wiarę, że Jezus może mnie wyprowadzić z ciemności grzechu

O co proszę? O głęboką wiarę, że Jezus może spełnić moją potrzebę Ojca

O co proszę? O głęboką wiarę, że Jezus może uzdrowić trudne sytuacje w moim domu

O co proszę? O głęboką wiarę, że Jezus nigdy nie pozwoli mi zginąć

O co proszę? O głęboką więź Jezusem, który rodzi się dla mnie

O co proszę? O głęboką więź z Bogiem Ojcem

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem i Duchem Świętym w każdej sytuacji życia

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem i z Ojcem

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem, zaufanie Mu i wierne kroczenie Jego drogami

O co proszę? O głęboką wrażliwość na Boże natchnienia adwentowe

O co proszę? O głęboką wrażliwość na obecność Boga w mojej codzienności

O co proszę? O głęboką wrażliwość na słowa Jezusa, które czytam w Ewangelii

O co proszę? O głęboki żal z powodu moich grzechów i o życie w prawdzie

O co proszę? O głębokie doświadczenie bliskości i mocy Jezusa w chwili zwątpień

O co proszę? O głębokie doświadczenie bliskości Jezusa w mojej kruchości

O co proszę? O głębokie doświadczenie czułej miłości Jezusa w moim utrudzeniu

O co proszę? O głębokie doświadczenie czułej opieki Jezusa

O co proszę? O głębokie doświadczenie dobroci Ojca

O co proszę? O głębokie doświadczenie dziecięcej więzi z Ojcem

O co proszę? O głębokie doświadczenie dziecięcej więzi z Ojcem

O co proszę? O głębokie doświadczenie i przyjęcie miłości Ojca

O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca

O co proszę? O głębokie doświadczenie mocy Ducha w mojej codzienności

O co proszę? O głębokie doświadczenie mocy Jezusa w moim życiu

O co proszę? O głębokie doświadczenie mocy łaski w codziennym życiu

O co proszę? O głębokie doświadczenie mocy słowa Bożego w moim życiu

O co proszę? O głębokie doświadczenie narodzin Jezusa w moim życiu

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności i mocy Jezusa w Eucharystii

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności i mocy Jezusa w moim kruchym życiu

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności Jezusa w prostych

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności Jezusa w prostych wydarzeniach dnia

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności Jezusa zmartwychwstałego

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że jestem upragniony przez Boga

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że jestem w sercu Jezusa

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus mi błogosławi

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus nie przestaje litować się nade mną

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus potrzebuje mojego świadectwa

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus pragnie mojego świadectwa

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus szuka mnie w moim zagubieniu

O co proszę? O głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus troszczy się o mnie

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa

O co proszę? O głębokie doświadczenie radości z wiary i o ufność w Boże obietnice

O co proszę? O głębokie doświadczenie spotkania z Jezusem w modlitwie i sakramentach

O co proszę? O głębokie doświadczenie spotkania z Jezusem w życiowych ranach

O co proszę? O głębokie doświadczenie swojej godności, którą mam w oczach Boga

O co proszę? O głębokie doświadczenie troskliwej miłości Boga

O co proszę? O głębokie doświadczenie więzi z Jezusem umęczonym

O co proszę? O głębokie doświadczenie wybrania i umiłowania przez Jezusa

O co proszę? O głębokie doświadczenie zaufania i powierzenia się Jezusowi we wszystkim

O co proszę? O głębokie doświadczenie życzliwości Jezusa

O co proszę? O głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym

O co proszę? O głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym

O co proszę? O głębokie poczucie bezpieczeństwa i ufność pokładaną w Jezusie

O co proszę? O głębokie poczucie własnej wartości i radość z otrzymanych talentów

O co proszę? O głębokie pragnienie dobra, modlitwy i postu

O co proszę? O głębokie pragnienie doskonałości i życia wiecznego

O co proszę? O głębokie pragnienie i szczere szukanie woli Bożej w moim życiu

O co proszę? O głębokie pragnienie podążania za Jezusem cichym

O co proszę? O głębokie pragnienie podobania się Jezusowi i o prostotę dziecka

O co proszę? O głębokie pragnienie prawości i wewnętrznej czystości

O co proszę? O głębokie pragnienie przebywania z Jezusem

O co proszę? O głębokie pragnienie pustyni i serce rozmiłowane w medytacji Słowa

O co proszę? O głębokie pragnienie spotkania z Jezusem na co dzień

O co proszę? O głębokie pragnienie spotykania Jezusa

O co proszę? O głębokie pragnienie wierności Jezusowi we wszystkim

O co proszę? O głębokie pragnienie więzi z Bogiem i umocnienie w wierze

O co proszę? O głębokie pragnienie życia na co dzień ze Zmartwychwstałym

O co proszę? O głębokie pragnienie życia Słowem Jezusa

O co proszę? O głębokie pragnienie życia w prawdzie i otwartości przed Bogiem

O co proszę? O głębokie pragnienie życia z Jezusem na wieczność

O co proszę? O głębokie przeczucie, że żyję w rękach Ojca i o łaskę oparcia się na Słowie

O co proszę? O głębokie przejęcie się odpowiedzialnością za własne powołanie

O co proszę? O głębokie przejęcie się słowami Jezusa i otwarcie na miłość Ojca

O co proszę? O głębokie przekonanie, że Jezus może mnie zbawić

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że Bóg pragnął mnie jeszcze przed moim poczęciem

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że jestem dzieckiem Boga

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że Jezus jest o mnie zatroskany

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że Jezus pragnie mojego szczęścia

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że Jezus z ufnością powierza mi swoje zadania

O co proszę? O głębokie przeżycie prawdy, że Ojciec powierzył mnie Jezusowi

O co proszę? O głębokie przylgnięcie do Jezusa ze swoją słabością

O co proszę? O głębokie spotkanie ze spojrzeniem i słowem Jezusa w mojej codzienności

O co proszę? O głębokie umiłowanie cnoty skromności i pokory

O co proszę? O głębokie umiłowanie czystości serca i wierność przyjętym zobowiązaniom

O co proszę? O głębokie umiłowanie prawdy i uwolnienie mojego życia od fałszu

O co proszę? O głębokie zjednoczenie z Ojcem w sercu Jezusa

O co proszę? O gotowość i hojność w służeniu samotnym i nieszczęśliwym

O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy i pokuty

O co proszę? O hojność i mądrość w rozwijaniu swoich życiowych talentów

O co proszę? O hojność i wielkoduszność w miłowaniu Boga, siebie i bliźnich.

O co proszę? O hojność i wielkoduszność w podążaniu za Jezusem

O co proszę? O hojność i wielkoduszność w przeżywaniu Wielkiego Postu

O co proszę? O hojność serca i roztropność w podejmowanych wyborach

O co proszę? O hojność serca i roztropność w podejmowanych wyborach

O co proszę? O hojność serca i życie bogate w oczach Boga

O co proszę? O hojność serca i życie bogate w oczach Boga.

O co proszę? O hojność w odpowiadaniu na łaski otrzymywane w każdej godzinie życia

O co proszę? O jednoznaczne opowiadanie się w świecie po stronie Jezusa

O co proszę? O ludzką wrażliwość i prostotę w spotkaniach z drugim człowiekiem

O co proszę? O ludzką wrażliwość i prostotę w spotkaniu z drugim człowiekiem

O co proszę? O ludzką życzliwość i dobroć w spotkaniach z drugim człowiekiem

O co proszę? O łaskę bliskości Jezusa w bolesnych doświadczeniach

O co proszę? O łaskę czuwania na modlitwie i wrażliwość na potrzeby innych

O co proszę? O łaskę czystego sumienia i wierność wartościom powołaniowym

O co proszę? O łaskę czystego sumienia i wierność wartościom powołaniowym

O co proszę? O łaskę dobrego rozeznania życiowych decyzji i wyborów

O co proszę? O łaskę dogłębnego poznania własnych przywiązań i uwolnienie się od nich

O co proszę? O łaskę dogłębnego rozeznania mojej postawy wiary w codzienności

O co proszę? O łaskę dogłębnego rozeznania stanu własnego wnętrza

O co proszę? O łaskę głębokiego doświadczenia obecności i bliskości Jezusa

O co proszę? O łaskę głębokiego widzenia mojego wnętrza i życie w prawdzie

O co proszę? O łaskę głębokiego zaufania mocy Jezusa w chwilach prób i doświadczeń

O co proszę? O łaskę głębokiej więzi z Jezusem

O co proszę? O łaskę głębokiej więzi z Ojcem i Jego wolą

O co proszę? O łaskę kontemplacji Serca Jezusa i przemianę mojego serca

O co proszę? O łaskę kontemplacji Ukrzyżowanego i przemianę mojego serca

O co proszę? O łaskę miłowania Jezusa tak, jak miłowała Go Maryja

O co proszę? O łaskę miłowania Jezusa, tak jak miłowała Go Maryja

O co proszę? O łaskę miłowania nieprzyjaciół

O co proszę? O łaskę miłowania nieprzyjaciół.

O co proszę? O łaskę nawrócenia i uległości wobec Słowa

O co proszę? O łaskę nieustannej gotowości na przyjście Jezusa

O co proszę? O łaskę odczytywania codziennych wydarzeń „oczami” Boga

O co proszę? O łaskę otwarcia się na nowe życie

O co proszę? O łaskę otwarcia się na oczyszczającą moc Słowa Bożego

O co proszę? O łaskę pogłębienia i umocnienia w życiowych decyzjach

O co proszę? O łaskę postu, który pogłębia więź z Jezusem i bliźnim

O co proszę? O łaskę powierzenia się Jezusowi

O co proszę? O łaskę prostoty i dziecięce przylgnięcie do serca Jezusa

O co proszę? O łaskę przebaczenia moim krzywdzicielom

O co proszę? O łaskę przylgnięcia do Jezusa z całą swoją biedą

O co proszę? O łaskę radykalnego rozmiłowania w Jezusie i oparcia się na Nim

O co proszę? O łaskę radykalnego rozmiłowania w Jezusie i oparcia się na Nim

O co proszę? O łaskę radykalnych i jednoznacznych wyborów życiowych

O co proszę? O łaskę rozmiłowania w Słowie i odpowiadanie na Słowo w każdej sytuacji

O co proszę? O łaskę skupienia na Jezusie w codziennym życiu

O co proszę? O łaskę szczerej życzliwości wobec osób, które trudno mi zrozumieć

O co proszę? O łaskę tęsknoty za Jezusem i gotowość na Jego przyjście

O co proszę? O łaskę tęsknoty za Jezusem i pragnienie bliskiego spotkania z Nim

O co proszę? O łaskę trwania w obecności Jezusa w każdej sytuacji życia

O co proszę? O łaskę trwania w obecności Zmartwychwstałego na co dzień

O co proszę? O łaskę trwania w zażyłej obecności z Bogiem

O co proszę? O łaskę ufnego przylgnięcia do Jezusa z moimi troskami

O co proszę? O łaskę uzdrowienia z największych zniewoleń

O co proszę? O łaskę uzdrowienia ze zranień, które zamykają mnie na życie

O co proszę? O łaskę wewnętrznej pewności, że mam wartość w oczach Boga

O co proszę? O łaskę wewnętrznej radości, że moje imię zapisane jest w niebie

O co proszę? O łaskę wewnętrznej więzi z Bogiem i Jego Słowem w codzienności

O co proszę? O łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się

O co proszę? O łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się na Boże wezwania

O co proszę? O łaskę wiary i dar adoracji Jezusa eucharystycznego.

O co proszę? O łaskę wiernego i zdecydowanego kroczenia drogą powołania

O co proszę? O łaskę wiernej obecności przy Jezusie opuszczonym i zdradzonym.

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia

O co proszę? O łaskę wierności Jezusowi do końca

O co proszę? O łaskę wierność i stałość w zgłębianiu Słowa

O co proszę? O łaskę współczuwania z Jezusem przygotowującym się na mękę

O co proszę? O łaskę wytrwałości na modlitwie w chwilach zwątpienia

O co proszę? O łaskę wytrwania przy Jezusie do końca

O co proszę? O łaskę zażyłej i ufnej relacji z Bogiem Ojcem

O co proszę? O łaskę zażyłej więzi osobowej z Jezusem Chrystusem

O co proszę? O łaskę zażyłej więzi z Jezusem i wierność w powołaniu

O co proszę? O łaskę zażyłej więzi z Ojcem i o serce przeniknięte Jego miłością do bliźnich

O co proszę? O łaskę żarliwego trwania na modlitwie przy Jezusie

O co proszę? O mądrość i siłę woli w pomnażaniu otrzymanego dobra

O co proszę? O miłość wierną i zdolną do największych poświęceń

O co proszę? O nieustanne pragnienie „więcej” dla Jezusa

O co proszę? O nowy, radykalny wybór życia z Jezusem.

O co proszę? O oblubieńczą więź z Jezusem i radość z życia dla Niego

O co proszę? O oczekiwanie z Maryją na narodziny Jezusa

O co proszę? O oczyszczenie serca i duszy z „trądu” złych myśli, uczuć i zamiarów

O co proszę? O odnowę mojej wiary i ufności do Jezusa

O co proszę? O odnowę życia duchowego i łaskę umartwiania się dla Jezusa

O co proszę? O odwagę dzielenia się sobą nawet za cenę osobistych rezygnacji

O co proszę? O odwagę i hojność w podążaniu za Jezusem, który wymaga

O co proszę? O odwagę i prostotę w świadczeniu o Jezusie

O co proszę? O odwagę i światło w poznaniu poziomu własnego życia duchowego

O co proszę? O odwagę i ufność w podejmowaniu powierzonych mi misji

O co proszę? O odwagę i wielkoduszność w przyjmowaniu natchnień Jezusa

O co proszę? O odwagę i wytrwałość w przeżywaniu cierpienia z powodu Jezusa

O co proszę? O odwagę i żarliwość ducha w opowiadaniu się za Jezusem odrzuconym

O co proszę? O odwagę przyznania się do złych przywiązań i łaskę zerwania z nimi

O co proszę? O odwagę tracenia dla Jezusa i pokój duszy

O co proszę? O odwagę życia w prawdzie i serce wolne od konformizmu

O co proszę? O otwartość serca na przyjęcie Bożej miłości

O co proszę? O pełne ufności oddanie się Bogu w chwilach kryzysów

O co proszę? O pełne ufności poddanie się Bogu w chwilach kryzysów

O co proszę? O pogłębienie swojej bliskiej relacji z Jezusem

O co proszę? O pogłębienie swojej relacji z Jezusem i radość z życia w powołaniu

O co proszę? O pokorne przyjęcie miłości Jezusa i uwolnienie serca od pychy

O co proszę? O postawę głębokiego zaufania Jezusowi w trudnych doświadczeniach życiowych

O co proszę? O postawę serca przygotowanego i otwartego na wieczność

O co proszę? O postawę służby cichej, ukrytej i o wolność serca od wywyższania się

O co proszę? O postawę służby pełnej miłości i poświęcenia

O co proszę? O powrót do pierwotnej miłości w wyborze Jezusa

O co proszę? O powrót do pierwszej miłości w relacji z Jezusem

O co proszę? O poznanie prawdy, że Jezus jest moim Zbawicielem

O co proszę? O pragnienie wewnętrznego oczyszczenia i otwarcia się na słowo Jezusa

O co proszę? O prawdziwą pokorę serca i uzdrowienie z pychy

O co proszę? O prawość serca i odwagę miłowania całym sobą

O co proszę? O prostolinijność i czystość intencji w postępowaniu

O co proszę? O prostolinijność i czystość intencji w postępowaniu.

O co proszę? O prostotę i odwagę w świadczeniu o Jezusie

O co proszę? O prostotę i prawdziwość w spotkaniach z Jezusem

O co proszę? O prostotę i szczerość serca w spotkaniach z Jezusem

O co proszę? O prostotę, otwartość w spotkaniach z Jezusem i o czystość serca

O co proszę? O przekonanie, że miłość Boga jest większa od mojego grzechu

O co proszę? O przenikliwość duszy w rozeznawaniu woli Bożej w wydarzeniach dnia

O co proszę? O przylgnięcie całym sobą do Jezusa cichego i ofiarnego

O co proszę? O radość i głęboką wiarę w nieustanną obecność Jezusa w moim życiu

O co proszę? O radykalną postawę nawrócenia i uzdrowienie z chorób dręczących serce

O co proszę? O radykalną ufność w moc Jezusa w chwilach kryzysów

O co proszę? O radykalne oczyszczenie serca z moich grzechów

O co proszę? O radykalne otwarcie serca na działanie Ducha Ojca i Syna

O co proszę? O radykalne poddanie się mocy działającego Słowa i o łaskę nawrócenia

O co proszę? O radykalne przyjęcie wartości i życia, które proponuje mi Jezus

O co proszę? O rozmiłowanie w słowie Boga

O co proszę? O serce ciche i pokorne wobec Boga i ludzi

O co proszę? O serce cierpliwe i wytrwałe w wierze, zdolne przeczuć dotyki Jezusa

O co proszę? O serce cierpliwe w pracy nad sobą i wierne Bogu w małych rzeczach

O co proszę? O serce czujne i gotowe na ostateczne spotkanie z Jezusem

O co proszę? O serce czujne i wrażliwe na natchnienia Bożego Ducha

O co proszę? O serce czułe i miłujące na wzór Ojca

O co proszę? O serce czyste i gotowe na przyjście Jezusa

O co proszę? O serce do głębi żyjące Słowem Bożym

O co proszę? O serce dogłębnie przeniknięte radością ze spotkania ze Zmartwychwstałym

O co proszę? O serce dziecka i wrażliwość na maluczkich

O co proszę? O serce dziecka, ufne, szukające bliskości Jezusa

O co proszę? O serce gotowe do ofiary i wyrzeczenia dla Jezusa

O co proszę? O serce gotowe do ofiary i wyrzeczenia dla Jezusa

O co proszę? O serce gotowe na przyjęcie Bożej woli

O co proszę? O serce gotowe przyjąć Jezusa jako swego Króla i Pana

O co proszę? O serce hojne i stałe w słuchaniu i zachowywaniu Słowa

O co proszę? O serce hojne i wielkoduszne w ewangelicznych wyborach

O co proszę? O serce hojne i wielkoduszne w przyjmowaniu Słowa

O co proszę? O serce hojne, zdolne do największej miłości

O co proszę? O serce, które ponad wszystko pragnie i szuka Jezusa

O co proszę? O serce, które ponad wszystko pragnie i szuka Jezusa

O co proszę? O serce, które pragnie Jezusa ponad wszystko

O co proszę? O serce, które żyje do głębi słowem Jezusa

O co proszę? O serce mądre, zdolne rozpoznawać i przyjmować wolę

O co proszę? O serce miłujące i wolne od przywłaszczania sobie innych

O co proszę? O serce otwarte na przyjście Ducha Świętego i poddane Jego natchnieniom

O co proszę? O serce pokorne i otwarte na przyjęcie trudnej prawdy

O co proszę? O serce pokorne i wolne od nieuporządkowanych przywiązań

O co proszę? O serce pokorne, otwarte na Słowo Boga i ludzką pomoc

O co proszę? O serce pokorne, zdolne do ofiarnej służby

O co proszę? O serce prawdziwie rozmiłowane w Bogu i zdolne do ofiary

O co proszę? O serce prawe i wrażliwe na ludzkie potrzeby

O co proszę? O serce proste i rozradowane w Bogu

O co proszę? O serce proste i szczere w rozmowach z Bogiem

O co proszę? O serce proste, ufne, rozmiłowane w Ojcu

O co proszę? O serce prostolinijne i szczere w wyznawaniu grzechów.

O co proszę? O serce przejęte duchową troską o zmarłych

O co proszę? O serce przeniknięte dobrocią Jezusa, otwarte na trudną miłość

O co proszę? O serce przeniknięte obecnością Ducha pokoju i mocy

O co proszę? O serce przeniknięte pokojem Jezusa i zdolne do dzielenia się nim z innymi

O co proszę? O serce przepełnione tęsknotą za przychodzącym Jezusem

O co proszę? O serce rozmiłowane w Jezusie

O co proszę? O serce rozmiłowane w pokornej służbie i modlitwie

O co proszę? O serce rozmodlone, zdolne do wsłuchiwania się w Boga

O co proszę? O serce rozpalone miłością do słowa Jezusa i uwolnienie od rutyny

O co proszę? O serce rozpalone miłością Jezusa i wypełnione Jego pragnieniami

O co proszę? O serce szczere i zawsze otwarte przed Jezusem

O co proszę? O serce ufne i uległe wobec słowa Jezusa

O co proszę? O serce wolne, gotowe na przyjęcie Bożej woli

O co proszę? O serce wolne, gotowe tracić wszystko ze względu na Jezusa

O co proszę? O serce wolne i otwarte na słowa Jezusa

O co proszę? O serce wolne od kompromisów i przeciętności

O co proszę? O serce wolne od kompromisów i stanowcze w wybieraniu

O co proszę? O serce wolne od kompromisów i stanowcze w wybieraniu dobra

O co proszę? O serce wolne od obłudy i wrażliwe na prawdę

O co proszę? O serce wolne od pretensji i złości, zdolne do przebaczania każdemu

O co proszę? O serce wolne od przywiązania do grzechu i wspierające najsłabszych

O co proszę? O serce wolne od rutyny i opieszałości w słuchaniu Słowa

O co proszę? O serce wolne od urazy i zdolne przebaczyć każdą krzywdę

O co proszę? O serce wolne od wszelkiego fałszu i głębokie umiłowanie prawdy

O co proszę? O serce wolne od zakłamania i duchowej powierzchowności

O co proszę? O serce wolne od złych przyzwyczajeń i otwarte na wolę Boga

O co proszę? O serce wrażliwe i gotowe na przyjęcie każdej łaski

O co proszę? O serce wrażliwe i odważne w czynieniu dobra

O co proszę? O serce wrażliwe i otwarte na potrzebujących

O co proszę? O serce wrażliwe i otwarte na słowa Jezusa i Jego posłańców

O co proszę? O serce wrażliwe na każde obdarowanie Boga i nawrócenie z pychy

O co proszę? O serce wrażliwe na ludzką biedę i zdolne do dawania

O co proszę? O serce wrażliwe na obdarowanie i łaskę trwania w postawie wdzięczności

O co proszę? O serce wrażliwe na potrzeby drugich

O co proszę? O serce wrażliwe, zdolne do ofiarnej miłości

O co proszę? O serce zawsze gotowe na przyjęcie Pana.

O co proszę? O serce zdolne do całkowitej ofiary z siebie

O co proszę? O serce zdolne do jednoznacznych wyborów dla Jezusa

O co proszę? O serce zdolne do miłości całkowitej pomimo i pośród słabości

O co proszę? O serce zdolne do miłowania pomimo zranień i krzywd

O co proszę? O serce zdolne do wyrzeczeń dla Jezusa i bliźnich

O co proszę? O serce żarliwe, gotowe do przyjęcia wezwań Jezusa

O co proszę? O serce żarliwe w kroczeniu za Jezusem i wolne od pozorów

O co proszę? O serdeczne przylgnięcie do miłosiernego serca Jezusa i o wzrost wiary

O co proszę? O silną i głęboką wiarę pośród bezradności

O co proszę? O silną wiarę, uwolnienie od lęku i głęboki pokój serca

O co proszę? O silną wiarę w Boga, który troszczy się o mnie i o dar wytrwałej modlitwy

O co proszę? O silną wiarę w obecność Jezusa w chwilach trudnych doświadczeń

O co proszę? O silną wiarę w Ojca, który się o mnie troszczy

O co proszę? O silną wiarę w Ojca, który troszczy się o mnie

O co proszę? O silną wiarę w uzdrawiającą moc Jezusa

O co proszę? O silną wiarę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego

O co proszę? O silną wiarę, że Jezus jest większy od moich największych zmartwień

O co proszę? O silną wiarę, że w Jezusie odnajdę pełnię życia

O co proszę? O silną wolę kroczenia drogą Jezusowych błogosławieństw

O co proszę? O silną wolę nawrócenia i przemiany życia

O co proszę? O silne pragnienie i radykalny wybór ewangelicznego stylu życia

O co proszę? O silne przylgnięcie do Jezusa w stanach kryzysowych

O co proszę? O siłę do zawierzenia Jezusowi własnej kruchości

O co proszę? O siłę woli i odwagę serca w kierowaniu się Ewangelią

O co proszę? O siłę woli i odwagę serca w kierowaniu się Ewangelią

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi

O co proszę? O spełnienie moich najgłębszych pragnień, zgodnie z wolą Jezusa

O co proszę? O stanowczość i zdecydowanie w podążaniu drogą swojego powołania

O co proszę? O szczere i silne pragnienie nawrócenia

O co proszę? O szczerość i otwartość serca na Boże wezwanie do nawrócenia

O co proszę? O szczerość i otwartość w spotkaniach z Jezusem

O co proszę? O tęsknotę za Jezusem aż do bólu serca i o adwentowe Nawrócenie

O co proszę? O tęsknotę za Jezusem i otwarte dla Niego serce

O co proszę? O trwałe przeczucie w sercu, że Jezus żyje w mojej codzienności

O co proszę? O ufność i głęboką więź z Jezusem dla siebie i bliskich

O co proszę? O umiłowanie cnoty dziecięcej prostoty i skromności

O co proszę? O umiłowanie życia i trwanie z nadzieją przy Bożych obietnicach

O co proszę? O umocnienie w chwilach zwątpienia i całkowite powierzenie się Jezusowi

O co proszę? O ustrzeżenie swego serca od zakłamania i powierzchowności

O co proszę? O uwolnienie mojego serca z lenistwa i próżnej chwały

O co proszę? O uwolnienie od lęku i silną wiarę w bliskość Jezusa

O co proszę? O uwolnienie od niepokojów i głęboką ciszę serca.

O co proszę? O uwolnienie od obciążeń serca

O co proszę? O uwolnienie serca od gniewu i złości, które zamykają mnie na innych.

O co proszę? O uwolnienie serca od tego, co płytkie i powierzchowne i o umiłowanie Słowa

O co proszę? O uwolnienie serca od zbytnich trosk i przylgnięcie do Ojca

O co proszę? O uwolnienie serca od żalu i o łaskę przebaczania

O co proszę? O uwolnienie serca z życiowych wątpliwości i rozpalenie go wiarą w Jezusa

O co proszę? O uwolnienie z duchowej ślepoty

O co proszę? O uwolnienie z egoistycznego myślenia, które zamyka mnie na Jezusa

O co proszę? O uwolnienie z nieuporządkowanych przywiązań i umiłowanie prawdy

O co proszę? O uzdrowienie duszy z moich zniewoleń i całkowite przylgnięcie do Jezusa

O co proszę? O uzdrowienie moich grzesznych relacji i zdolność przebaczania

O co proszę? O uzdrowienie serca z niewiary i radość z obecności Zmartwychwstałego

O co proszę? O uzdrowienie serca z przygnębienia i o radość bycia z Jezusem

O co proszę? O uzdrowienie z moich bolesnych zranień i odnowienie

O co proszę? O uzdrowienie z moich bolesnych zranień i odnowienie moich pragnień

O co proszę? O uzdrowienie z „trądu”, który oddala mnie od Boga i ludzi

O co proszę? O uzdrowienie zranionych relacji i łaskę pojednania

O co proszę? O wdzięczność i zdolność do radowania się każdą chwilą życia

O co proszę? O wewnętrzną hojność i wielkoduszność w szukaniu i znajdywaniu woli Bożej

O co proszę? O wewnętrzną prawość i uczciwość

O co proszę? O wewnętrzną prawość i wolność od zakłamania

O co proszę? O wewnętrzną przejrzystość w świadczeniu

O co proszę? O wewnętrzną przejrzystość w świadczeniu o Jezusie i Jego Ewangelii

O co proszę? O wewnętrzną radość i wdzięczność za moją wiarę i życie w Kościele

O co proszę? O wewnętrzną siłę w podchodzeniu do wszystkiego z dobrocią

O co proszę? O wewnętrzną szczerość, prawość i prostotę życia

O co proszę? O wewnętrzną uczciwość w wypełnianiu powołania

O co proszę? O wewnętrzną uwagę serca i czujność w codziennym oczekiwaniu na Jezusa

O co proszę? O wewnętrzną wolność i radykalizm w podążaniu za Jezusem

O co proszę? O wewnętrzną wolność od grzechu i nieuporządkowanych przywiązań

O co proszę? O wewnętrzną zgodę na wolę Jezusa, także w najtrudniejszych sytuacjach

O co proszę? O wewnętrzne uzdrowienie mojej relacji z Bogiem Ojcem

O co proszę? O wewnętrzne uzdrowienie z paraliżujących zniewoleń

O co proszę? O wewnętrzne uzdrowienie z paraliżujących zniewoleń

O co proszę? O wiarę i głęboką radość, że jestem powołany do życia z Bogiem na wieczność

O co proszę? O wiarę i radość z prawdy, że Ojciec i Jezus pragną mojego zbawienia

O co proszę? O wiarę i szczerość wobec Jezusa w chwilach własnej bezradności i grzechu

O co proszę? O wiarę silną i głęboką

O co proszę? O wiarę w Jezusa działającego z mocą w moim życiu.

O co proszę? O wiarę w łaskę uzdrowienia i poddanie się

O co proszę? O wiarę w łaskę uzdrowienia i poddanie się słowu Jezusa

O co proszę? O wiarę w moc życia, które ofiaruje mi Zmartwychwstały

O co proszę? O wieczne radowanie się razem z aniołami oglądaniem Boga

O co proszę? O wielkie pragnienia duchowe i zdolność do rezygnowania dla Jezusa

O co proszę? O wielkoduszne poddanie się woli Jezusa

O co proszę? O wielkoduszne powierzenie się prowadzeniu Jezusa

O co proszę? O wielkopostną łaskę radykalnego nawrócenia

O co proszę? O wierność i ofiarność w życiowym powołaniu

O co proszę? O wierność i stanowczość w przeżywaniu wartości powołaniowych

O co proszę? O wierność i uczciwość w ewangelicznych wyborach

O co proszę? O wierność Jezusowi do końca moich dni: w radości w cierpieniu

O co proszę? O wierność Jezusowi i Ewangelii w chwilach doświadczeń i próby

O co proszę? O wierność Jezusowi w życiowych wyborach

O co proszę? O wierność Prawu Bożemu w każdej sytuacji życia

O co proszę? O większą miłość i wrażliwość na najmniejszych

O co proszę? O więź z Jezusem i bezkompromisową walkę ze złem

O co proszę? O wolność od nieuporządkowanych przywiązań i wierność Prawu Bożemu

O co proszę? O wolność od zakłamania i wewnętrzne umiłowanie prawdy

O co proszę? O wrażliwość na Boże natchnienia i żarliwość w odpowiadaniu na nie

O co proszę? O wytrwałość na modlitwie i wiarę w dobroć Ojca

O co proszę? O wytrwałość w modlitwie i głęboką wiarę w dobroć Ojca

O co proszę? O wytrwałość w ufnej modlitwie i wolność od zniechęcenia

O co proszę? O wytrwałość w wierze i odwagę świadczenia o Bogu wśród najbliższych

O co proszę? O wytrwanie do końca w wierności Jezusowi

O co proszę? O wytrwanie w szlachetnych pragnieniach i ewangelicznych ideałach

O co proszę? O wytrwanie w szlachetnych pragnieniach i ewangelicznych ideałach

O co proszę? O zażyłą więź z Bogiem Ojcem

O co proszę? O zażyłą więź z Jezusem i wierne trwanie w życiowym powołaniu

O co proszę? O zażyłą więź z Jezusem w chwilach „Taboru” i „Kalwarii”

O co proszę? O zdecydowaną wolę zerwania z grzechem, który najbardziej mnie osłabia

O co proszę? O zdecydowane i wielkoduszne podążanie za tym, co dobre

O co proszę? O zdolność całkowitego powierzenia się Ojcu przez Jezusa

O co proszę? O zdolność dostrzegania dobra w swoim życiu i o jego wzrost

O co proszę? O zdolność dostrzegania dobra w swoim życiu i o jego wzrost

O co proszę? O zdolność miłowania i przebaczenia

O co proszę? O zdolność rozeznawania codziennych wyzwań w świetle Słowa Bożego

O co proszę? O zdolność rozeznawania stanów duchowych i wewnętrzną spójność

O co proszę? O zdolność rozeznawania wydarzeń dnia w świetle Bożego Słowa

O co proszę? O zdolność rozpoznawania Bożych dzieł w moim życiu

O co proszę? O zerwanie z wszelką przeciętnością i o nową gorliwość ewangeliczną

O co proszę? O żarliwą przyjaźń z Jezusem

O co proszę? O żarliwe serce i silną wolę w radykalnym oddaniu się Jezusowi

O co proszę? O żarliwość i cierpliwość w codziennym nawracaniu się

O co proszę? O żarliwość i cierpliwość w dojrzewaniu do dobra

O co proszę? O żarliwość i ewangeliczną postawę w codziennej posłudze

O co proszę? O żarliwość w duchowym wzrastaniu

O co proszę? O żarliwość w życiu dla Jezusa i uwolnienie z rutyny

O co proszę? O życie głęboko przeniknięte miłością do Jezusa i Jego Ewangelii

O co proszę? O życie głęboko zakorzenione w Jezusie i w Jego Słowie

O co proszę? O życie oddane Jezusowi i Jego misji

O co proszę? O życie oddane Jezusowi i Jego misji

O co proszę? O życie w prawdzie przed Bogiem i wolność od udawania

O co proszę? O żywą więź z Jezusem i zaufanie Mu pośród codziennych spraw

O co proszę? O żywe i przemieniające spotkania z Jezusem w Komunii świętej

O co proszę? serce czułe i miłujące na wzór Ojca

O, moi Trzej

O pełną współpracę z Bogiem Trójjedynym

O serce oddane panowaniu Jezusa pomimo i pośród cierpienia

O serce wolne od egoizmu, wrażliwe na ludzką biedę i samotność

O wyważoną ocenę dwuwartościowej doczesności

Obdarowanie i wdzięczność

Obowiązek przebaczania

Obraz Ojca

Oczekiwanie powrotu Pana

Oczekując Zbawcy

Oczy Symeona

Oczy wiary

Oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili

Od lęku do przepowiadania

Od siebie...

Odczuć miłość miłosierną

Odkupiciel, Prawodawca, Sędzia

Odnaleźć Boga

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Odpowiednie pytanie

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za drugich w Nowym Przymierzu

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Ojcze, otocz swego Syna chwałą

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Ołtarz i ofiara

Opatrzność wkracza w smutki i radości matek

Opłacalny trud kontrolowania swoich sądów

Opuszczam świat i idę do Ojca

Osiem błogosławieństw

Ostrzeżenie

Oto ja, poślij mnie!

Oto Matka twoja

P

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Pan dziejów i historii

Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy!

Pan Jezus uzdrawia w szabat

Pan, miłośnik życia!

Pan mój i Bóg mój

Pan sam da nam znak

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Panie znasz mnie

Pasja życia

Pasterz i owce

Pasterze i owczarnia

Patron czuwania adwentowego

Pełnia Światła Bożego dla wszystkich

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Piotr Cresci z Foligno, bł.

Piotr pasterzem Kościoła

Piotr pasterzem Kościoła

Płomień czystości

Po drugiej stronie...

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Po złej przeszłości radosny powrót do Boga

Pocieszajcie mój lud

Początek wszystkiego

Początek życia w Bogu

Poczucie pokoju

Podatek na świątynię

Podatek należny cezarowi

Podziw tłumów dla Jezusa

Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Pokłon mędrców ze Wschodu

Pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech

Pokora

Pokora – cnota niemodna, a konieczna

Pokora drogą prawdy

Pokora Jana

Pokora powołanych do współpracy z Chrystusem

Pokorni słudzy przez wiarę doczekają się Pana

Pokój wam!

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Pokusy próbami postawy synowskiej na wzór Syna Bożego

Porywające słowa

Porzucić wszystko dla Chrystusa

Postaraj się...

Postawa Maryi

Poświęcenie

Poświęcić życie, by żyć

Potęga wiary

Potężny znak

Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

Powołani

Powołanie Apostołów

Powołanie Apostołów

Powołanie i nawrócenie

Powołanie Mateusza

Powołanie Mateusza

Powołanie Mateusza na Apostoła

Powrót do Ojca

Powrót do raju

Poznać znaki czasu

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Pójść za Jezusem

Pracownik ostatniej godziny

Prawda, która niepokoi...

Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Prawdziwa rodzina Jezusa

Prawdziwą mądrością jest służyć drugim na wzór Chrystusa

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Prawdziwi uczniowie Jezusa

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Prawo Heroda dziś

Priorytet nadziei

Prostota dróg Pańskich…

Prośba poganki wysłuchana

Próba cierpliwości

Przebaczać

Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Przebaczyć?

Przebłyski

Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa, lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

Przejście

Przemiana

Przemienienie Pańskie

Przestrzeń ciszy

Przestrzeń wolności

Przestrzeń życia

Przewaga w walce

Przez ciasne drzwi

Przez cierpienie...

Przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus nas przygarnął

Przyjdzie powtórnie…

Przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia

Przypowieści o skarbie i perle

Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Przypowieść o drzewie figowym

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Przypowieść o dziesięciu minach

Przypowieść o dziesięciu pannach

Przypowieść o dziesięciu pannach

Przypowieść o lampie

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Przypowieść o sieci

Przypowieść o siewcy

Przypowieść o siewcy

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Przypowieść o synu marnotrawnym

Przypowieść o talentach

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Przyszedłem, aby świat zbawić

Przywileje uczniów

Punkt wyjścia

Pytanie