18 października 2019

Piątek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Łukasza, ewangelisty

O co proszę? O wewnętrzną przejrzystość w świadczeniu o Jezusie i Jego Ewangelii

Jezus wysyła swoich uczniów wszędzie tam, „dokąd sam przyjść zamierzał” (w. 1). Czy czuję się uczniem Jezusa w rodzinie, we wspólnocie, w pracy? Jak głębokie jest we mnie przekonanie, że tam, gdzie żyję i pracuję, jestem posłanym przez Jezusa?

„Nie noście ze sobą trzosa ani torby...” (w. 4-5). Co najbardziej przeszkadza mi być świadkiem Jezusa?

Postaram się wypowiedzieć przed Jezusem przyczyny lub okoliczności, dla których przestaję być wiernym i posłusznym Jego misji: osoby, rzeczy, wstyd, lęk o opinię, kariera...?

Jezus posyła mnie, abym wprowadzał pokój między ludzi (w. 5). Czy w moim domu, wspólnocie potrafi ę wprowadzać atmosferę pokoju?

Podziękuję Jezusowi za te wszystkie cechy mojego charakteru, gesty, słowa, przez które buduję atmosferę jedności, dobroci i pokoju wśród bliskich. Jakie to są cechy?

Poproszę Jezusa, aby pomógł mi odkryć i uznać w sobie istnienie tych słabości, wad i zachowań, przez które najczęściej jestem przyczyną zwady i nieporozumień, którymi ranię bliskich. Wypowiem je szczerze przed Jezusem.

Na tyle będę mógł pomagać innym w odzyskiwaniu zdrowia duszy, wewnętrznego pokoju, na ile sam będę doświadczał pokoju własnego serca. Jaki jest obecny stan mojego wnętrza? Zaproszę Jezusa w moje życie, aby uzdrowił we mnie korzenie niepokoju i duchowego nieporządku.

Krzysztof Wons SDS/Salwator