26 stycznia 2022

Środa, III Tydzień zwykły
Rok C, II

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa


Wydarzyło się...

• Papież Pius IV zatwierdził dokumenty soboru trydenckiego (1564 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.