16 stycznia 2022

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok C, II

Druga Niedziela zwykła


Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• rozpoczął się Sobór florencki (1439 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.