6 lipca 2019

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego

Nasze serca nie mogą być jak stare bukłaki. Muszą być odnowione i gotowe na przyjęcie młodego wina Dobrej Nowiny – Ewangelii. Nie możemy dostosowywać Ewangelii do naszych starych przyzwyczajeń, ale zmieniać nasze życie nowością i świeżością Dobrej Nowiny. Jezus mówi nam dzisiaj o świeżości i nowości Ewangelii. Trzeba nam się uczyć myślenia w duchu Ewangelii. Nie wolno stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego. Nasze serca muszą być przygotowane jak „nowe bukłaki” na „młode wino” Dobrej Nowiny, Ewangelii.

Ks. Mariusz Frukacz