21 czerwca 2021

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Usuń najpierw belkę ze swego oka

Jezus uczy nas, że mamy budować relację z innymi oparte na pokorze, która wyrasta z prawdy również o nas samych, a nie na obłudzie, która wyrasta z pychy i kłamstwa. Musimy umieć w pokorze i prawdzie ocenić także nasze własne postępowanie. Miarą jaką powinniśmy mierzyć innych powinna być miara serca, pokory i prawdy. Tej miary powinniśmy uczyć się na modlitwie.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz