2 października 2020

Piątek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Dziecko jest czyste, niewinne, pełne pokory i ufności. Do takiej postawy zachęca nas dzisiaj Jezus. Wybrać pokorną postawę dziecka wobec Boga i pójść drogą Dziecięctwa Bożego, to właściwa droga do Królestwa Niebieskiego. Pokora dziecka to źródło prawdziwej wielkości.

Ks. Mariusz Frukacz