2 stycznia 2020

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok A, II

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

Pokora i świadectwo to dwa filary życia i postępowania św. Jana Chrzciciela. W naszym życiu potrzebujemy pokornego świadectwa o Chrystusie. Św. Jan Chrzciciel uczy nas, że nasze życie powinno być ukierunkowane na Jezusa. Życie chrześcijańskie to spoglądanie na Chrystusa. Na Chrystusie powinien skupiać się mój wzrok. Ale samo patrzenie to tylko jedna strona życia. To patrzenie powinno prowadzić mnie do czynu, do świadectwa. Mam moim życiem przyprowadzić innych do Jezusa.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz