28 marca 2020

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Bóg będzie nas sądził z czynów miłości a nie z tego jakie mamy pojęcie miłości. Chrześcijanin powinien pamiętać o uczynkach miłosiernych wobec bliźniego. Wiara i miłość bliźniego są ze sobą ściśle zjednoczone.

„Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg… Wiara bez uczynków jest jak drzewo bez owoców: te dwie cnoty wynikają z siebie nawzajem. Wielki Post zachęca nas właśnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego oraz udział w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny… wiara poprzedza miłość, ale okazuje się autentyczna tylko wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem.”- uczył nas Benedykt XVI w Orędziu na Wielki Post 2013 r.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz