10 kwietnia 2021

Sobota, Oktawa Wielkanocna
Rok B, I

Sobota w oktawie Wielkanocy

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

„Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego”. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest duchowo wstrząsające. Brak wiary i upór u uczniów Jezusa. Boję się o to, bym sam nigdy nie utracił wiary. Modlę się o to, bym sam był wiernym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Nie chciałbym usłyszeć od Jezusa kiedyś, że brakowało mi wiary. Bo bez wiary bardzo trudno jest właściwie wypełnić nakaz misyjny Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu». Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy nigdy nie utracili wiary.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz