24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Bł. Piotr Cresci z Foligno

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „skała”, „opoka”.

Piotr, syn Piotra z rodziny Cresci, urodził się około 1243 roku w Foligno. W wieku około trzydziestu lat postanowił oddać wszystkie swoje dobra ubogim i żyć jako pokutnik. Sprzedał także samego siebie, stając się niewolnikiem, lecz jego pan od razu go uwolnił, prosząc w zamian o modlitwy. Piotr zatem wybrał jako dom katedrę. Usługiwał wszystkim, żyjąc w całkowitym ubóstwie, ubrany w wór i z bosymi stopami, modląc się często i żarliwie, zwrócony ku słońcu – obrazowi Chrystusa, „prawdziwego Słońca”.

Uważano go za szaleńca i niejednokrotnie był przesłuchiwany przez Inkwizycję, lecz nie znaleziono w nim nigdy śladu herezji ani dowodu szaleństwa. Zmarł w opinii świętości w Foligno w 1323 roku.