15 grudnia 2016

Czwartek, III Tydzień Adwentu
Rok A, I

Dzień Powszedni

Jan przygotowuje drogę Chrystusowi

Św. Jan jest tym, który przygotowuję drogę Chrystusowi także do naszych serc. On jest patronem naszego czuwania adwentowego. Światu dzisiejszemu bardzo trudno jest zaakceptować postawę św. Jana – postawę całkowitej wierności Prawu Bożemu. Jeszcze trudniej, zwłaszcza dzisiejszej Europie, zaakceptować jego wołanie: „Przygotujcie drogę Panu!”.

Dziś Jezus daje piękne świadectwo o św. Janie Chrzcicielu. Czy potrafię zaakceptować przesłanie św. Jana ? Głos św. Jana Chrzciciela jest bardzo potrzebny naszym czasom, kiedy czyni się tak wiele, aby wyrzucić Chrystusa z przestrzeni życia człowieka. Toczy się na naszych oczach wojna przeciwko Jezusowi. Jako chrześcijanie powinniśmy usłyszeć głos św. Jana Chrzciciela. Musimy dla Chrystusa prostować drogi naszego życia i każdego dnia przyjmować Chrystusa do naszego życia. Ekonomia i handel ukradły nam Adwent. Zagubił się nam gdzieś czas oczekiwania i skupienia. Głos św. Jana Chrzciciela jest głosem do naszego sumienia.

Pomaga nam przeżywać czas Adwentu.

Ks. Mariusz Frukacz