29 czerwca 2019

Sobota, XII Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Piotr pasterzem Kościoła

Pytanie o miłość skierowane do Piotra trzykrotnie jest pytaniem o istotę jego życia, o wiarę i o wytrwanie kiedy przyjdzie godzina krzyża. Czy ja tez potrafię moim życiem odpowiedzieć na to pytanie Jezusa? Piotr otrzymuje od Jezusa pytanie, które będzie istotą jego misji pasterskiej. Pytany o miłość do Jezusa odpowiada «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». W odpowiedzi Piotra, w pewien sposób powinna znaleźć się odpowiedź każdego z nas.

Ks. Mariusz Frukacz