14 czerwca 2021

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Nie stawiajcie oporu złemu

Trudna jest dzisiejsza Ewangelia. Tak łatwo nam przychodzi odpłacać według zasady: „Oko za oko i ząb za ząb”!. A Jezus chce byśmy dobrem odpłacali za zło, tak by nie rozszerzała się spirala nienawiści i odwetu.

Jezus daj nam trudny program na życie, a tym bardziej kiedy my sami tak łatwo „nie odpuszczamy” i nadal stosujemy zasadę odwetu. Tymczasem chodzi o to, aby złu przeciwstawić się dobrem. Oczywiście również nie chodzi o to, by zrezygnować z domagania się sprawiedliwości, czy też prawdy.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz