5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela jest bardzo ważnym etapem w dziejach zbawienia. Jan Chrzciciel jest tym, który szykuje drogi Jezusowi do ludzkich serc. Jest jak Eliasz. który broni Prawa Bożego.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje również, że w dziejach zbawienia ważną rolę odgrywa milczenie i słowo. Trzeba nam przyjąć przesłanie Jana Chrzciciela. On idzie w duchu i mocy Eliasza. Jan uczy nas wierności Prawu Bożemu, tak jak prorok Eliasz.

Tak bardzo potrzebna nam jest moc i duch Eliasza i Jana Chrzciciela. Eliasz żył gorliwością o chwałę Boga i bronił Praw Bożych. Jan Chrzciciel ma tę samą gorliwość. I my jesteśmy wezwani do takiej gorliwości.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz