10 lipca 2020

Piątek, XIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Amos

IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „mocny”.

Żył w VIII wieku przed Chrystusem i przepowiadał w Izraelu, w królestwie północnym, zwłaszcza w schizmatyckim sanktuarium w Betel, w czasach Jeroboama II. Zanim Pan powołał go do misji proroka, był zwyczajnym pasterzem owiec.

Został pierwszym z proroków pisarzy, pozostawił po sobie księgę prorocką (Księga Amosa), w której zachęcał do szukania Pana i występował stanowczo przeciwko niesprawiedliwości społecznej, przepychowi i ludzkiej samowystarczalności. Jest przedstawiany w starożytnych szatach, ale nie posiada charakterystycznych atrybutów.