19 października 2019

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Św. Amos

IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „mocny”.

Żył w VIII wieku przed Chrystusem i przepowiadał w Izraelu, w królestwie północnym, zwłaszcza w schizmatyckim sanktuarium w Betel, w czasach Jeroboama II. Zanim Pan powołał go do misji proroka, był zwyczajnym pasterzem owiec.

Został pierwszym z proroków pisarzy, pozostawił po sobie księgę prorocką (Księga Amosa), w której zachęcał do szukania Pana i występował stanowczo przeciwko niesprawiedliwości społecznej, przepychowi i ludzkiej samowystarczalności. Jest przedstawiany w starożytnych szatach, ale nie posiada charakterystycznych atrybutów.