8 sierpnia 2021

Niedziela, XIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Dziewiętnasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus jest chlebem, który dla mnie zstąpił z nieba

Wsłucham się w rozmowę Żydów z Jezusem (ww. 41-42). Zobaczę ich zdziwienie i niedowierzanie. Usłyszę ich szemranie, kiedy Jezus mówi: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”. Jest dla nich zbyt prostym i dobrze znanym człowiekiem. Nie wierzą Jego słowom.

Uświadomię sobie, że codziennie mogę oglądać żywego Jezusa w prostym i zwyczajnym znaku białej hostii. Mogę z Nim rozmawiać, przyjmować Go. W kruchym kawałku chleba jest wszechmocny Bóg. Co mogę powiedzieć o moim przeżywaniu tej tajemnicy?

Jezus słyszy szemranie Żydów. Nie oskarża ich za to. Uświadamia im, że bez pomocy Ojca nie będą w stanie zbliżyć się do Niego i przyjąć Go takim, jakim się objawia (ww. 43-44).

Jezus wie o wszystkim, co dzieje się w moim sercu. Zna moją miłość i wiarę, ale zna także moje szemrania, wątpliwości i rutynę w przeżywaniu Eucharystii. Uświadamia mi, że każdego dnia mogę prosić Ojca, aby mnie przyciągał do Jezusa. O co najbardziej chciałbym teraz prosić Ojca?

Ojciec codziennie chce mówić do mnie o swoim Synu (ww. 45-46). Mogę przychodzić do Niego jak dziecko i rozmawiać z Nim o Jezusie. Podczas każdej Mszy świętej mogę Go prosić, aby rozmiłował mnie w Jezusie. Zapytam o moją osobistą relację z Bogiem Ojcem.

Wsłucham się w słowa Jezusa, który kilka razy powtarza mi, że w Nim mogę odnaleźć życie wieczne (ww. 47-51). Pomyślę, że słowa te kieruje osobiście do mnie. Pragnie, abym był z Nim na wieczność.

Postaram się pogłębić dzisiejszą medytację podczas adoracji Jezusa. Będę chciał Go nawiedzić obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby prosić o łaskę przebywania z Nim na wieki. Mogę trwać w prostej modlitwie serca: „Jezu, jesteś moim chlebem, który zstąpił z nieba!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator