3 marca 2019

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Ósma Niedziela zwykła