30 listopada 2019

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Powołanie Apostołów

W słowach Chrystusa „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary.

Ks. Mariusz Frukacz