20 kwietnia 2021

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Dzień Powszedni

Ja jestem chlebem życia

Nasze pokolenie podobnie jak mieszkańcy Kafarnaum chce znaku. Tym znakiem dla nas powinna być Eucharystia – Chleb życia. Nasze życie powinno być eucharystyczne, otwarte na innych, z całą ofiarnością. Jezus jest chlebem życia. Daje życie światu. W Eucharystii Chrystus daje nam życie, daje siebie. Nasza duchowość chrześcijańska powinna być duchowością chleba życia, duchowością eucharystyczną. Nasze życie powinno być ofiarowaniem, powinno być dla innych. Nasze życie powinno stawać się Mszą św.

Ks. Mariusz Frukacz