5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Moje owce słuchają mego głosu

Jezus-Dobry Pasterz chce naszego ocalenia. Trzyma nas mocno w swoich rękach. „Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.” To dla mnie źródło nadziei. Tylko czy każdego dnia wsłuchuję się w głos Dobrego Pasterza? Czy idę za Nim?

Ks. Mariusz Frukacz