3 stycznia 2020

Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, jako na Zbawiciela, Który przyszedł zbawić człowieka i świat. Te słowa wskazują na to, że Jezus jest centrum historii i świata. „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii”- napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis”.

Wsłuchując się w słowa św. Jana Chrzciciela musimy mieć pełną świadomość tego, że Jezus chce być z nami zjednoczony. „Chrystus-Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego „serce” i właśnie dlatego „człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”- napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis”

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam również o tym, że Duch Święty spoczął na Jezusie i zaświadcza o tym św. Jan Chrzciciel mówiąc: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że „Duch którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi „spocząć” na Nim” (KKK n. 536) i przypomina, że „Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty”.(KKK n. 689)

A zatem dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo ważne pytania: Czy uznaję Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela? Czy jestem otwarty na dar Odkupienia? Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego w moim życiu? Czy żyję darami Ducha Świętego?

Ks. Mariusz Frukacz