6 kwietnia 2020

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

O co proszę? O łaskę współczuwania z Jezusem przygotowującym się na mękę

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator