7 czerwca 2017

Środa, IX Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni

Zmartwychwstanie umarłych

Przed nami jest tylko Życie. Tak można streścić dzisiejszą Ewangelię. Istotną prawdą naszego życia powinna być prawda o zmartwychwstaniu. Ona nadaje głębię naszej wierze, nadaje sens naszemu życiu, nadaje ład życiu wspólnotowemu. Jako chrześcijanie bądźmy ludźmi szczęśliwymi bo przed nami Życie.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz