22 grudnia 2018

Sobota, III Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni

Zachować w sobie Magnificat.

Św. Jan Paweł II w swoich „Notatkach osobistych” napisał, że w momentach cierpienia, czy też w trudnych chwilach trzeba zawsze trwać i „zachować w sobie Magnificat”. To oznacza, że zawsze i w każdej sytuacji powinienem uwielbiać Boga, bo przecież jestem w Jego rękach. Modlitwa Maryi daje mi siłę duchową każdego dnia.

Ks. Mariusz Frukacz