3 sierpnia 2021

Wtorek, XVIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Jezus chodzi po jeziorze

Na początku swojego wielkiego pontyfikatu św. Jan Paweł II zwrócił się do świata ze słowami „Nie lękajcie się”. Świat i człowiek naszych czasów potrzebuje nadziei. Taką nadzieję dzisiaj w serca swoich uczniów wlewa Chrystus: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się». Kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy nie umiemy sobie poradzić w trudnych sytuacjach potrzebujemy nadziei od Chrystusa, potrzebujemy Jego obecności.

Ks. Mariusz Frukacz