24 sierpnia 2019

Sobota, XX Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

Dzisiaj św. Bartłomiej Apostoł wzywa nas do dawania odważnego świadectwa wiary. Każdy z nas, tak jak Natanael znany jest Panu. Jezus wie co jest w sercu każdego z nas. To Bóg zna naszą przyszłość.

Ks. Mariusz Frukacz