2 lutego 2021

Wtorek, IV Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto ofiarowania Pańskiego

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Nasze życie łączy się z Chrystusem, Który jest naszym Światłem.

W tym Świetle toczy się nasze życie, nasza codzienność. Potrzebujemy światła Chrystusa, aby przez życie nie kroczyć w ciemności grzechów. Bóg pragnie być naszym Światłem. Tylko my musimy na to światło otworzyć nasze serca. „Jezus wnoszony do świątyni jerozolimskiej staje się światłością świata, a przez to także znakiem sprzeciwu wobec każdej ciemności, zła i mocy szatana. W znakach światła i sprzeciwu nie można nie dostrzec istotnych cech chrześcijanina, osoby życia konsekrowanego czy biskupa. Każdy z nas poprzez łaskę wiary musi być człowiekiem zdumienia i niespokojnego serca, otwartego ku Bogu i drugiemu człowiekowi. Musi być człowiekiem głosu sumienia pobudzającego go do coraz głębszego poznania i zbliżenia się do Boga, aby móc Go poznać coraz bardziej i ukochać (...)Nasza odważna wiara w Boga, okazuje się być potrzebna, jak nigdy dotąd, aby Chrystus mógł się ukazać poprzez nas samych jako dar zbawienia dla świata” – mówił w homilii abp Wacław Depo, 2 lutego 2012 r.

Ks. Mariusz Frukacz