8 maja 2021

Sobota, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Dobry pasterz oddaje życie za owce

Dzisiaj wzorem dobrego pasterza jest św. Stanisław biskup i męczennik. Oddał życie za owce, bronił ładu moralnego w życiu społecznym i w sercu. Zawsze ilekroć władza uczestniczy w misterium nieprawości to zawsze eliminuje dobro i sumienie. Historia św. Stanisława i króla Bolesława jest tego doskonałym przykładem. Dzisiaj św. Stanisław apeluje także do nas o naszą wierność Prawu Bożemu. Jego krew także dzisiaj krzyczy do naszego narodowego sumienia.

Obraz Dobrego Pasterza z dzisiejszej Ewangelii spełnił się w życiu św. Stanisława. Historia Świętego Biskupa wciąż powtarza się w dziejach Kościoła. Powtórzyła się w życiu m. in. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Módlmy się o takich pasterzy

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz