20 marca 2021

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Spory około osoby Jezusa

Spór o Jezusa trwa także w naszych czasach. Są tacy, którzy wierzą głęboko i dają tego świadectwo. Są też tacy, którzy Jezusa nie akceptują, odrzucają Go. Bardzo często i my sami po prostu rozchodzimy się „każdy do swego domu”. Często nie potrafimy dać świadectwa, że On jest Mesjaszem. Wszyscy po troszę jesteśmy dziećmi naszych czasów.

POSŁUCHAJ

Ks. Mariusz Frukacz