25 stycznia 2021

Poniedziałek, III Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Nakaz misyjny Jezusa to istota ewangelizacji i każdego apostolstwa.

To powinno być zadanie dla każdego ucznia Chrystusa. Misyjność powinna być wpisana w moje serce. Ono powinno być apostolskie i misyjne. Dzisiaj także przyglądamy się postaci św. Pawła Apostoła narodów. Jego życie zmieniło się w drodze do Damaszku. Wówczas dokonało się jego nawrócenie. Szaweł stał się Pawłem i został niestrudzonym głosicielem Chrystusa. Szedł na cały ówczesny świat, by nieść Chrystusa i Ewangelię. Każdy z nas ochrzczonych powinien mieć w sobie ducha św. Pawła, zapał apostolski. Św. Paweł powinien stać się patronem mojego osobistego zaangażowania w dzieło apostolskie i misyjne.

Ks. Mariusz Frukacz