15 sierpnia 2021

Niedziela, XX Tydzień zwykły
Rok B, I

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

„Magnificat” to modlitwa, która powinna stać się treścią naszego życia. To modlitwa, która wprowadza nas do maryjnej szkoły wiary i modlitwy. Dlatego każdego dnia powinniśmy dzielić się z wiarą. Na wzór Maryi zanieśmy Jezusa innym. Dzisiaj rozbrzmiewa prawda, że Kościół jest misyjny. Każdego dnia pomódlmy się za misje i misjonarzy. Dzisiaj również Wniebowzięta Maryja uczy nas także, że nasze życie ukierunkowane jest ku niebu, ku Bogu.

Ks. Mariusz Frukacz