31 lipca 2017

Poniedziałek, XVII Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Królestwo Boże jest jak ewangeliczne ziarnko gorczycy. Trzeba mieć wiarę, żeby je dostrzec. Królestwo Boże jest tam gdzie jest pokój, miłość, prawda i sprawiedliwość. Wzrost Królestwa Bożego dokonuje się na roli, którą jest serce człowieka. Czasem jest maleńkim ziarnem dobra, prawdy, pokoju i sprawiedliwości, tak jak ziarnko gorczycy. Współpracujemy we wzroście tego Królestwa

Ks. Mariusz Frukacz