11 listopada 2019

Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Obowiązek przebaczania

Dzisiaj Jezus stawia bardzo trudne wymaganie przebaczenia. Dlatego tak bardzo ważna jest prośba uczniów: «Przymnóż nam wiary». W duchu wiary umiem przebaczyć, aby uwolnić moje serce od pragnienia odwetu.

Ks. Mariusz Frukacz