5 lutego 2021

Piątek, IV Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

O co proszę? O wytrwanie w szlachetnych pragnieniach i ewangelicznych ideałach

Jestem zaproszony przez Słowo, aby przemodlić historię dwóch ludzi: Heroda i Jana Chrzciciela. Jan, choć uwięziony, jest człowiekiem wewnętrznie wolnym. Herod żyjący w pałacu, bawiący się, jest człowiekiem uwikłanym w żądze i nieuporządkowane pragnienia (ww. 17-27).

Zapytam o moje wewnętrzne samopoczucie. Czy czuję się osobą wolną dla Jezusa, zdolną do ewangelicznych wyborów. Czy jestem uwikłany w żądze, które odbierają mi wolność serca?

Historia Heroda i Herodiady przypomina mi, jak nakręca się spirala złych przywiązań: od nieuporządkowanych relacji przez niepokój, lęk do zawziętości i zabójstwa (ww. 17-27).

Poproszę Ducha Świętego o łaskę rozeznania moich pragnień, zachowań i postaw. Jakie owoce moich życiowych wyborów zauważam? Czy dostrzegam w sobie przywiązania, które mnie wewnętrznie osłabiają?

Herod nosił w swoim sercu także dobre pragnienia, lecz nie-opanowane żądze i zależność od opinii zagłuszały je i osłabiały, a jego samego doprowadziły do tragicznych szaleństw (ww. 20--27). Rozważę dłużej tę prawdę.

Wrócę pamięcią do moich najszlachetniejszych ideałów, prag-nień i zamiarów. Czy jestem im wierny? Jak się zmieniały na przestrzeni lat? Umocniły się czy osłabiły?

Zawierzę Jezusowi moje szlachetne pragnienia i ideały życio-we. Będę prosił Jana Chrzciciela, aby powtarzał ze mną: „Jezu, chcę być wolny dla Ciebie we wszystkim”!

Krzysztof Wons SDS/Salwator