9 kwietnia 2020

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wielki Czwartek

O co proszę? O pokorne przyjęcie miłości Jezusa i uwolnienie serca od pychy

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator