5 grudnia 2019

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Nie jest łatwo pełnić wolę Bożą. To wymaga ogromnego wysiłku duchowego, wewnętrznego. Tomasz a Kempis w „O naśladowaniu Chrystusa” pisze, że w Piśmie Świętym trzeba szukać prawdy a nie pięknej wymowy. No właśnie. Nie wystarczy mówić „Panie, Panie”, ale trzeba pełnić wolę Bożą, wypełniać słowo Boże, żyć ewangelicznie. Nie da się zbudować życia duchowego na pisaku tylko i wyłącznie pięknych słów, trzeba je budować na fundamencie woli Bożej. Św. Jan XXIII za Ojcami Kościoła powtarzał, że pełnienie woli Bożej daje pokój, voluntas Dei pax nostra. To bardzo ważne, by pełnić wolę Bożą, bo to rodzi pokój serca i pewność, że dom naszego życia nie runie.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz