19 października 2021

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Oczekiwanie powrotu Pana

Mamy być gotowi na przyjście Pana: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”. W zgiełku codziennym nie możemy zgubić perspektywy życia wiecznego i faktu ponownego przyjścia Chrystusa.

Ks. Mariusz Frukacz