22 października 2019

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Oczekiwanie powrotu Pana

Mamy być gotowi na przyjście Pana: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”. W zgiełku codziennym nie możemy zgubić perspektywy życia wiecznego i faktu ponownego przyjścia Chrystusa.

Ks. Mariusz Frukacz