25 maja 2019

Sobota, V Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

„Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.” Te słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii stają się rzeczywistością na świecie. W Azji, Afryce, Indiach, Pakistanie, w krajach „wiosny arabskiej” są prześladowani nasi bracia chrześcijanie. Są prześladowani bo nie chcą być własnością świata, ale chcą należeć do Boga, chcą iść za Jezusem.

„Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.” Przyznawać się w dzisiejszym świecie do imienia Jezusa to wymagające świadectwo, ale konieczne. Uczniowie Chrystusa są znienawidzeni przez świat, bo idą konsekwentnie za Chrystusem, mają własny świat wartości wypływający z Ewangelii. Nie są ze świata, nie poddają się jego logice. Chociaż dzisiaj tak bardzo wciąż jest prześladowane chrześcijaństwo, droga Jezusa, to jednak Chrystus Zmartwychwstały i Ukrzyżowany daje moc do dawania odważnego świadectwa.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz