5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Maryja pocznie i porodzi Syna

Ewangelia dzisiejsza mnie pyta czy moja wiara jest jak wiara Maryi, ufna, oparta na całkowitym zdaniu się na wolę Bożą? Św. Jan Paweł II w swoich „Notatkach osobistych” napisał bardzo ważne słowa: „Od pewnego jednakże miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzkie i jakoś chwytać Boże wymiary każdej trudnej sprawy” (2 IX 1962).

Te słowa, to bardzo ważna lekcja dla mnie. To takie ukonkretnienie „Fiat”, szczególniej w trudnych chwilach, czy też w momentach podejmowania ważnych życiowych decyzji. Muszę ze wszystkich sił pragnąć w moim życiu takiej wiary bez ludzkich kalkulacji. Inaczej mówiąc. Moja wiara powinna każdego dnia wyrażać się w moim „Fiat”.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz