6 kwietnia 2020

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Słowa Jezusa, które dla wielu z nas niosą ukojenie, pokój i nadzieję. Pokora i łagodność Serca Jezusowego są nam bardzo potrzebne. W życiu codziennym szukamy odpoczynku i ukojenia. Ciężar dnia bardzo mocno nas przygniata. Chrystus rozumie człowieka utrudzonego i pragnie go przygarnąć do siebie. Chrystus chce, abyśmy w Jego cichym i pokornym Sercu odnaleźli ukojenie. Możemy to uczynić w czasie modlitwy, która jest rozmową serca ludzkiego z Sercem Bożym.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz