23 grudnia 2019

Poniedziałek, IV Tydzień Adwentu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Święty znad Jordanu

Św. Jan Chrzciciel, niezwykły i szczególny patron czuwania adwentowego uczy mnie otwarcia na przychodzącego Pana. Święty znad Jordanu uczy mnie taż wierności Bogu. „A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim” – czytamy w Ewangelii. Czy ja życie i misję św. Jana Chrzciciela biorę sobie do serca?

Ks. Mariusz Frukacz