6 sierpnia 2021

Piątek, XVIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto Przemienienia Pańskiego

O co proszę? O dar kontemplacji Jezusa i trwanie w Jego obecności

Po sześciu dniach od trudnego przeżycia, gdy usłyszeli o męce, Jezus zabiera osobno uczniów na wysoką górę (w. 2). Poproszę Jezusa, aby pozwolił mi towarzyszyć im w drodze.

Jak odpowiadam na natchnienia Jezusa, gdy zaprasza mnie „na górę, osobno”? Czy potrafi ę oderwać się od zajęć i szukać przestrzeni skupienia i modlitwy? Czy w moim kalendarzu zaplanowałem sobie czas na „dni pustyni”, na rekolekcje?

Wejdę w wydarzenie na górze. Będę wpatrywał się w przemienione oblicze Jezusa (w. 3). Uświadomię sobie, że Jezus zaprasza mnie do kontemplowania Jego piękna. Pragnie przenikać mnie swoim boskim życiem.

Jezus codziennie przemienia się dla mnie w Eucharystii. Pragnie być przyjmowany i adorowany. Czy mam ulubione miejsce, do którego chętnie wracam, by adorować Jezusa eucharystycznego? Czym jest dla mojego życia Najświętszy Sakrament?

Zatrzymam wzrok na Piotrze (ww. 5-6). Zobaczę zachwyt na jego twarzy. Wsłucham się w jego słowa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy...”. Czy pamiętam modlitwy, w których Bóg udzielił mi szczególnej łaski zachwytu, zadziwienia?

W prostej modlitwie będę trwał w słowach Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (w. 7). Uświadomię sobie, że to Ojciec posłał mi Jezusa, którego mogę codziennie kontemplować w Jego bóstwie i człowieczeństwie, mogę spotykać Go w Jego słowie.

W serdecznej modlitwie do Ojca będę uwielbiał Go za każde wydarzenie ewangeliczne, w którym mogę kontemplować Jezusa. Będę trwał w modlitwie do Ojca: „Ojcze, dziękuję Ci, że pozwalasz mi wpatrywać się w oblicze Jezusa”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator