30 marca 2020

Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Jezus uczy, jak się modlić

Modlitwa Pańska jest modlitwą naszego życia. Za kard. Wyszyńskim możemy ją nazwać „modlitwą społeczną”.

Ona uczy nas wspólnoty, wrażliwości na drugich. Najtrudniejszym fragmentem tej modlitwy są słowa: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.” To naprawdę trudne. Jednak zwróćmy uwagę na to, że przebaczenie jest wpisane w treść modlitwy. To bardzo ważne przesłanie dla nas. Ta modlitwa uczy nas nie tylko tego, że jest Ojciec, że mamy spełniać Jego wolę, ale jest szkołą bycia z innymi, we wspólnocie. Modlitwa powinna być modlitwą serca. Modlitwa to nie tylko moja relacja z Bogiem Ojcem, ale to również szkoła wrażliwości na drugiego człowieka. Szczególnie modlitwa „Ojcze nasz” jest modlitwą takiej wrażliwości.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz