6 maja 2020

Środa, IV Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

O co proszę? O łaskę zażyłej więzi z Ojcem i o serce przeniknięte Jego miłością do bliźnich

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator