6 maja 2021

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

O co proszę? O łaskę zażyłej więzi z Ojcem i o serce przeniknięte Jego miłością do bliźnich

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator