9 sierpnia 2019

Piątek, XVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Konieczność wyrzeczenia

Życie chrześcijanina do dotknięcie tajemnicą krzyża i walka wewnętrzna o duszę. Za patronką dni dzisiejszego św. Teresą Benedyktą od krzyża (Edytą Stein) starajmy się zrozumieć „wiedzę krzyża” obecną w naszym życiu. Bóg pragnie zjednoczyć się z duszą – Oblubienicą. Bóg pragnie poślubić duszę na wieki. Ta prawda mówi o istocie naszego życia duchowego. Tę prawdę odkryła św. Teresa Benedykta od krzyża. Dla tej prawdy złożyła największą ofiarę z życia. Ja też w moim życiu muszę starać się dążyć do zjednoczenia z Bogiem.

Ks. Mariusz Frukacz