3 czerwca 2019

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

Słowa Chrystusa są pełne nadziei dla nas. Jezus ofiarowuje nam pokój. To dar bardzo potrzebny naszym czasom i naszym sercom. Pokój od Jezusa nie jest jedynie jakimś spokojem. To pokój zbudowany na głębokiej więzi z Jezusem. Źródłem naszej nadziei jest prawda zawarta w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus zwyciężył świat. Dlatego bez lęku i kompromisu z duchem tego świata powinniśmy nieść świadectwo, że to Jezus jest zwycięski. Ci, którzy dzisiaj prześladują chrześcijaństwo przegrają. A my chrześcijanie zwyciężymy. Otwórzmy nasze serca na dar pokoju Jezusa i Jego moc.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz