29 marca 2021

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok B, I

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

Namaszczenie w Betanii

Gest Marii jest gestem miłości miłosiernej. To odruch serca ku Jezusowi. Jaki ja okazuję gest mojej miłości ku Jezusowi? Ewangelia uczy mnie, że liczy się człowiek biedny i gest miłości wobec słabych i grzesznych. Modlę się o to, by w moim życiu i w postawie dzisiejszych uczniów Jezusa nie było postawy Judasza Iskarioty.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz