30 listopada 2019

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Powołanie Apostołów

W słowach Chrystusa „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary. Apostołowie są powołani, by dać świadectwo. Ten kto spotyka Jezusa, doświadcza Jego obecności w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Przyprowadza ich do Jezusa. Tak jak św. Andrzej pierwszy wezwany. Świadectwo w dzisiejszych czasach też jest bardzo potrzebne. Apostoł to ten, który odpowiada na wezwanie Jezusa, jest obdarowany spojrzeniem Jezusa: „Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci”.

Ks. Mariusz Frukacz