23 maja 2019

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Dzień Powszedni

Trwajcie w miłości mojej

Wytrwać w miłości Jezusa, to przede wszystkim zachować przykazania. Realizacja przykazań to główny warunek trwania w miłości. Tutaj nie ma miejsca na udawanie. Tutaj chodzi o wytrwanie w miłości. Ewangelia podpowiada nam także, iż radość chrześcijańska jest podstawą świadectwa, które powinniśmy dawać każdego dnia. Natomiast źródłem naszej radości jest trwanie w miłości Jezusowej i zachowanie przykazań, Prawa Bożego. Radość chrześcijańska płynie dla przede wszystkim z mocy Zmartwychwstałego Pana.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz