14 lutego 2019

Czwartek, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

O co proszę? O dogłębne doświadczenie czułej opieki Jezusa

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator