14 lutego 2020

Piątek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

O co proszę? O dogłębne doświadczenie czułej opieki Jezusa

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator